Địa lý 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài học Địa lý 7 Bài 30 "Kinh tế châu Phi" cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về sự phát triển hai lĩnh vực kinh tế chủ yếu ở châu Phi: Nông nghiệp và Công nghiệp.

Địa lý 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nông nghiệp

Lược đồ nông nghiệp châu Phi

a. Ngành trồng trọt

- Cây công nghệp được trồng theo hướng chuyên môn hóa để xuất khẩu.

- Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ, kĩ thuật lạc hậu, không đủ đáp ứng nhu cầu.

- Phân bố các loại cây trồng ở châu Phi:

- Cây công nghiệp: đa dạng các loại cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả và cây lương thực

b. Ngành chăn nuôi:

  • Kém phát triển, hình thức chủ yếu là chăn thả.
  • Nuôi ở thảo nguyên hoặc bán hoang mạc
  • Phụ thuộc vào tự nhiên

Sự phân bố cây trồng và vật nuôi được tóm tắt như bảng sau

Kinh tế Nông nghiệp châu Phi

1.2. Công nghiệp

Lược đồ công nghiệp châu Phi

Tuy có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng phần lớn các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển. Giá trị sản lượng công nghiệp của châu Phi chỉ chiếm 2% toàn thế giới. Ngoài ngành khai khoáng truyền thống, nhiều nước châu Phi chỉ phát triển công nghiệp thực phẩm và lắp ráp cơ khí. Công nghiệp luyện kim và chế tạo máy chỉ phát triển ờ một vài nước. Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển là Cộng hoà Nam Phi, An-giê-ri...

Những trở ngại lớn nhất trong sự phát triển công nghiệp ở châu Phi là : thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng...

2. Luyện tập

Câu 1: Trình bày sự phân bố các cây công nghiệp chính ở Châu Phi.

Gợi ý trả lời

- Ca cao: Phân bố ở vùng duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê.

- Cà phê: Phân bố ở vùng duyên hải vịnh Ghi-nê và cao nguyên Đông Phi.

- Cọ dầu: Phân bò ở vùng duyên hải vịnh Ghi-nê, Trung Phi và duyên hải Đông Phi.

- Lạc: Phân bố ở Ni-giê, Ca-mơ-run, Xu-đăng, CHDC Công-gô, Dim-ba-bu-ê,...

Câu 2: Hãy nêu tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi. Vfa nêu nguyên nhân từ đâu các nước đó có điều kiện phát triển hơn các nước khác?

Gợi ý trả lời

- Các nước có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi là: Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri, Ai Cập,...

Nhờ vào thu hút được vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài, khắc phục được phần nào tình trạng trình độ dân trí thấp, thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu và thiếu vốn nghiêm trọng.

3. Kết luận

Qua bài học này, các em học sinh cần lưu ý các nội dung chính như sau

  • Nắm vững đặc điểm nông nghiệp, công nghiệp Châu phi.
  • Nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, công nghiệp Châu phi.
  • Đọc và phân tích lược đồ để hiểu rõ sự phân bố các nghành nông nghiệp , công nghiệp ở châu Phi.
Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM