Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Để giúp các em học sinh nắm thật chắc kiến thức và có thêm thật nhiều tài liệu ôn tập hay, bổ ích eLib xin giới thiệu đến các em nội dung giải bài tập SGK Tin học 12. Tài liệu được biên soạn đầy đủ và chi tiết, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học, gồm hệ thống 3 bài tập thuộc bài 10 Cơ sở dữ liệu được trình bày rõ ràng, cụ thể với gợi ý giải chi tiết, giúp các em có thể ôn tập lại kiến thức hiệu quả, cũng cố thêm kĩ năng làm bài tập qua đó có thể tự đánh giá năng lực bản thân và thực hành nhiều hơn. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn luyện và đạt thành tích cao nhất trong các kì thi. Chúc các em học tốt ! 

Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

1. Giải bài 1 trang 86 SGK Tin học 12

Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở mục 1 trang 81 SGK môn Tin học 12 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố:

- Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu được lưu trong các bảng. Mỗi bảng gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

- Các thao tác, phép toán trên dữ liệu: Thêm, xóa, sửa các bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

- Ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc, chẳng hạn không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.

2. Giải bài 2 trang 86 SGK Tin học 12

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 82, 83 SGK môn Tin học 12 để nêu lên được các khái niệm về hệ CSDL.

Hướng dẫn giải

Những khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ:

- Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.

- Khóa: Các thuộc tính có thể được dùng để phân biệt các cá thể. 

- Khóa chính: Trong các khóa của một bảng người ta thường chọn một khóa làm khóa chính.

- Liên kết: Thực chất là sự liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa.

3. Giải bài 3 trang 86 SGK Tin học 12

Những tiêu chí nào giúp ta chọn giúp ta chọn khóa chính trong bảng. Hãy cho ví dụ và giải thích.

Phương pháp giải

Dựa nội dung chính được trình bày ở mục 2b trang 84, 85 SGK môn Tin học 12 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Có 2 tiêu chí giúp ta chọn khóa chính cho bảng:

 - Tập thuộc tính phải đủ để phân biệt các cá thể trong một bảng.

 - Số lượng thuộc tính nên là ít nhất.

Ví dụ: Trong bảng Sinhvien có các thuộc tính ID, ten, ngaysinh.

- ID có thể giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng.

- ID, ten có thể giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng.

- ID, ten, ngaysinh cũng có thể giúp ta phân biệt được các cá thể trong một bảng.

Tuy nhiên ta chọn ID làm khóa chính vì vừa có ít thuộc tính nhất lại vừa đảm bảo điều kiện của khóa.

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM