Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Mời các em cùng tham khảo nội dung giải SGK môn Tin học 12 dưới đây, tài liệu được biên soạn đầy đủ, logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố thật tốt kiến thức về các thao tác cơ bản trên bảng. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

1. Giải bài 1 trang 47 SGK Tin học 12

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản trên bảng.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 5 SGK môn Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Các thao tác cơ bản trên bảng:

- Cập nhật dữ liệu:

+ Thêm (Add): Nháy nút New Record.

+ Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời.

+ Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nhấn phím Delete.

- Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng), lọc ra các bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

- Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

- Thay thế.

- In dữ liệu.

2. Giải bài 2 trang 47 SGK Tin học 12

Trong bảng HỌC_SINH (h.24), hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở bài 5 SGK môn Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To:

- Bước 1. Mở bảng (chế độ hiển thị trang dữ liệu);

- Bước 2. Chọn trường: nháy vào phía trên tiêu đề cột To.

- Bước 3. Nháy vào nút tăng dần.

3. Giải bài 3 trang 47 SGK Tin học 12

Trong bảng HOC_SINH (h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau ngày 1/9/1991.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 5 SGK môn Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh ngày 01/09/1991:

- Bước 1. Nháy nút lọc theo mẫu Filter by Form;

- Bước 2. Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập "Nữ" trong cột GT và nhập ># 01/09/1991# trong cột NgSinh;

- Bước 3. Nháy nút lọc để thực hiện lọc.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM