Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Mời các em cùng tham khảo tài liệu giải bài tập 1, 2, 3 trang 100 SGK môn Tin học 12 bên dưới đây. Tài liệu cung cấp cho các em nội dung chi tiết các bài học kèm theo phần hướng dẫn giải bài tập SGK được biên soạn đầy đủ, chi tiết và bám sát với nội dung chương trình SGK. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm thật cao ở các kì thi sắp tới!

Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

1. Giải bài 1 trang 100 SGK Tin học 12

Nêu sự khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 1, 2 trang 95 - 97 SGK môn Tin học 12 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

* CSDL tập trung

- Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được điều hành chung như một máy).

- Đặc trưng:

 + Dữ liệu được lưu trên máy tính trung tâm.

 + Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL.

- Phân loại:

 + Hệ CSDL cá nhân.

 + Hệ CSDL trung tâm. 

 + Hệ CSDL khách chủ.

* CSDL phân tán

- Dữ liệu không lưu trữ tập trung ở một máy mà được lưu trữ ở nhiều máy trên mạng và được tổ chức thành những CSDL con.

- Đặc trưng:

 + Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều CSDL con.

 + Có thể sử dụng dữ liệu ở nhiều nơi để truy vấn.

- Phân loại:

 + Hệ CSDL thuần nhất.

 + Hệ CSDL hỗn hợp.

2. Giải bài 2 trang 100 SGK Tin học 12

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách - chủ giảm?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 1c trang 96 SGK môn Tin học 12 để phân tích và giải thích.

Hướng dẫn giải

- Thành phần cấp tài nguyên được đặt tại một máy chủ trên mạng, đóng vai trò tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về cơ sở dữ liệu, sau đó gửi kết quả lại cho máy khách.

- Chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách-chủ giảm vì chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu.

3. Giải bài 3 trang 100 SGK Tin học 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của hệ CSDL phân tán được nâng cao?

Phương pháp giải

Từ nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 97 SGK môn Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung.

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM