Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa- ri 1871

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải 6 bài tập SBT môn Lịch sử 8 trang 16-17 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải một số bài tập liên quan từ đó đưa ra được cách giải bài tập cho riêng mình sao cho nhanh và chính xác nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ các em trong học tập.

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa- ri 1871

1. Giải bài 1 trang 15 SBT Lịch sử 8

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp - Phổ nhằm

A. Giúp đỡ giai cấp tư sản Đức hoàn thành thống nhất đất nước

B. Ngăn chặn âm mưu của Phổ trong việc thôn tính nước Pháp

C. Giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước

D. Gây thanh thế với Áo, nhằm khuất phục nước này 

Câu 2: Kết cục của chiến tranh Pháp Phổ là 

A. Phổ thất bại, buộc phải kí hoà ước với những điều kiện thua thiệt

B. Pháp thua, toàn bộ quân chủ lực của Na-pô-lê-ông III bị bắt làm tù binh

C. Hai bên không phân thắng bại, buộc phải kí hiệp định đình chiến 

D. Pháp đại bại, phần lớn quân chủ lực bị tiêu diệt 

Câu 3: Chính phủ được thành lập sau sự kiện ngày 4/9/1870 là

A. Chính phủ lâm thời tư sản 

B. Chính phủ quân chủ lập hiến tiến bộ

C. Chính phủ quốc dân 

D. Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Câu 4: Nhân dân Pa-ri chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của 

A. Chính phủ lâm thời tư sản 

B. Chính đảng của giai cấp công nhân khác

C. Uỷ ban Trung ương Quốc dân quân 

D. Công xã Pa-ri

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 thực sự là 

A. Cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức

B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp

C. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

D. Một cuộc chính biến lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở Pháp.

Câu 6: Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3 nhân dân Pa-ri đã 

A. Thành lập chính phủ lâm thời

B. Tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

C. Truy kích quân chính phủ tư sản đến tận sào huyệt ở Véc-xai

D. Tất cả các ý trên.

Câu 7: Việc làm thể hiện bản chất giai cấp Công xã Pa-ri là 

A. Giải tán quân đội và bộ phận cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân.

B. Quy định phần tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm.

C. Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

D. Tách nhà thờ khỏi hoạt động của nhà nước, trường học không được dạy kinh thánh. 

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 1. Sự thành lập của công xã, mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri thuộc bài 5 SGK Lịch sử 8 để phân tích từng nhận định và đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Hướng dẫn giải

1.C             2.B               3.A

4.C             5.C               6.B              7.A

2. Giải bài 2 trang 16 SBT Lịch sử 8

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri. 

a)…Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

b)…Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân Phổ bắt làm tù binh.

c)…Nhân dân Pari khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-Pô-lê-Ông III, đòi thành lập chế độ cộng hoà.

d)…Chi-e đem quân đánh úp đồi Mông-mác nhưng không thành. Nhân dân Pháp làm chủ Pari.

e)…Nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và kết hợp với nội dung mục 1. Sự thành lập của công xã trang 35 SGK Lịch sử 8 để lựa chọn mốc thời gian sao cho phù hợp với sự kiện cụ thể.

Ví dụ: Ngày 19 tháng 7 năm 1870 - 10 tháng 5 năm 1871: Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ

Hướng dẫn giải

a) Ngày 19 tháng 7 năm 1870 - 10 tháng 5 năm 1871: Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

b) Ngày 2-9-1870: Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân Phổ bắt làm tù binh.

c) Ngày 4-9-1870: Nhân dân Pari khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-Pô-lê-Ông III, đòi thành lập chế độ cộng hoà.

d) Ngày 18-3-1871: Chi-e đem quân đánh úp đồi Mông - mác nhưng không thành. Nhân dân Pháp làm chủ Pari.

e) Ngày 26-3-1871: Nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã.

3. Giải bài 3 trang 16 SBT Lịch sử 8

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về các chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột “ hà nước kiểu mới”? 

1. Hội đồng Công xã - cơ quan cao nhất của nhà nước mới, do nhân dân lao động bầu ra.

2. Ban bố quyền phổ thông đầu phiếu đối với mọi công dân 18 tuổi trở lên.

3. Vẫn duy trì bộ máy chính trị của chế độ cũ phục vụ cho Nhà nước mới.

4. Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

5. Tịch thu toàn bộ tài sản của các chủ tư bản giao cho công nhân quản lí.

6. Ban bố và thi hành sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

7. Trợ cấp khó khăn cho các gia đình nghèo khó.

Phương pháp giải

Từ những kiến thức đã học và nội dung mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri được trình bày ở trang 36-37 SGK Lịch sử 8 để phân tích từng nhận định, từ đó phân loại đúng sai cho từng câu.

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 4, 6

Sai: 2, 3, 5, 7

4. Giải bài 4 trang 16 SBT Lịch sử 8

Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới? 

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri được trình bày ở trang 36-37 SGK Lịch sử 8 để đưa ra lí giải phù hợp.

- Đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ

- Bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán

- Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ

- Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc

Hướng dẫn giải

* Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, vì:

- Công xã Pa-ri đã đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ, lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản. Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

- Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

- Công xã tách nhà thờ khỏi các hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh.

- Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấp cúp phạt công nhân.

- Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân.

→ Như vậy, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ Công xã Pa-ri là một nhà nước khác hẳn các kiểu nhà nước của những giai cấp bóc lột trước đó. Đây là một nhà nước kiểu mới - nhà nước vô sản, do dân và vì dân.

5. Giải bài 5 trang 17 SBT Lịch sử 8

Dưới đây là một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri. Em hãy đánh số thứ tự vào ô ☐ đầu dòng thể hiện mức độ quan trọng của các nguyên nhân đó.

a) ☐ Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh.

b) ☐ Chủ nghĩa tư bản vẫn chưa suy yếu.

c) ☐ Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

d) ☐ Chưa xây dựng được liên minh giữa công nhân với nông dân.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 36-37 SGK Lịch sử 8 về tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri để phân tích và trả lời.

Ví dụ: Nguyên nhân thất bại: Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh, công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri:

1 - a) Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh.

2 - c) Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

3 - d) Chưa xây dựng được liên minh giữa công nhân với nông dân.

4 - b) Chủ nghĩa tư bản vẫn chưa suy yếu.

6. Giải bài 6 trang 17 SBT Lịch sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được trình bày ở mục 3. Nội chiến ở Pháp, ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri trang 37-38 SGK Lịch sử 8 để trả lời.

- Ý nghĩa lịch sử: ảnh hưởng tới cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản TG

- Bài học kinh nghiệm: kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

Hướng dẫn giải

* Ý nghĩa lịch sử:

- Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

- Những chính sách mà Công xã Pa-ri đề ra thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

- Là hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

* Bài học: 

- Cách mạng vô sản muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông;

- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM