Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Mời các em học sinh cùng theo dõi nội dung giải bài tập SBT trang 104-106 môn Lịch sử 8 được biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Thông qua 5 bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải sẽ giúp các em ôn tập và củng cố thêm thật nhiều các kiến thức bổ ích. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em học sinh. Chúc các em học thật tốt!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

1. Giải bài 1 trang 104 SBT Lịch sử 8

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm 

A. 1901

B. 1902

C. 1903

D. 1904

Câu 2: Phong trào Đông Du tan rã vì 

A. Phụ huynh đấu tranh đòi đưa con em họ về nước

B. Thực dân Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam

C. Phan Bội Châu nhận thấy việc học không có tác dụng

D. Phan Bội Châu bị bắt giam 

Câu 3: Đông Kinh nghĩa thục là trường học được sáng lập bởi

A. Phan Bội Châu

B. Lương Văn Can

C. Cường Để

D. Phan Châu Trinh

Câu 4: Mục đính của Đông Kinh nghĩa thục là 

A. Giáo dục lí luận cách mạng, chuẩn bị thành lập chính đảng ở Việt Nam.

B. Truyền bá tư tưởng Tự do- Bình Đẳng- Bác ái của đại cách mạng Pháp.

C. Bồi dương nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập, nếp sống mới.

D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào tâng lớp thanh niên.

Câu 5: Đông Kinh nghĩa thục chấm dứt hoạt động vào 

A. Tháng 7 - 1907

B. Tháng 8 - 1907

C. Tháng 9 - 1907

D. Tháng 11 - 1907

Câu 6: Phong trào chống thuế ở Trung Kì được bắt đầu từ tỉnh 

A. Quảng Nam

B. Quảng Ngãi

C. Quảng Bình 

D. Quảng Trị

Câu 7: Phong trào chống thuế ở Trung Kì diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của 

A. Phong trào Đông du

B. Phong trào Duy Tân

C. Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục

D. Khởi nghĩa Thái Nguyên

Câu 8: Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để 

A. Nhờ các nước phương Tây giúp đỡ Việt Nam giành độc lập

B. Liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài

C. Xem các nước phương Tây làm thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước

D. Gồm cả A và B

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học và nội dung chính được trình bày ở bài 30 về phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 để phân tích từng câu và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm 1904

Hướng dẫn giải

1.D            2.B            3.B             4.C

5.D            6.A            7.B             8.C

2. Giải bài 2 trang 105 SBT Lịch sử 8

Hãy nối thời gian với sự kiện cho đúng

Sự kiện:

1, Phong trào Đông Du 

2, Đông Kinh nghĩa thục bắt đầu hoạt động. 

3, Phong trào chống thuế ở Trung Kì 

Thời gian:

A, Tháng 3-1907

B, Năm 1909

C, Từ năm 1905-1909

D, Năm 1908

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2, mục 3 SGK Lịch sử 8 được trình bày ở trang 144, 145 để phân tích và lựa chọn mốc thời gian phù hợp với sự kiện.

Ví dụ: Phong trào Đông Du diễn ra từ năm 1905-1909

Hướng dẫn giải

1 - C 

2 - A 

3 - D

3. Giải bài 3 trang 106 SBT Lịch sử 8

Hãy điền các từ cho trước sau đây vào chỗ trống (...) cho đúng: giải tán, trong thời gian ngắn, ngôn ngữ dân tộc, Lương Văn Can, kết quả rất lớn.

Tháng 11-1907, thực dân Pháp ra lệnh ... Đông Kinh nghĩa thục, tịch thu sách vở, tài liệu và đồ dùng của nhà trường. ..., Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoàng ... bị bắt. Tuy chỉ hoạt động ... nhưng Đông Kinh nghĩa thục đã đạt được ..., đặc biệt trong việc cổ động cách mạng, phát triển văn hoá, ...

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2. Đông Kinh nghĩa thục (1907) trang 144 SGK Lịch sử 8 để hoàn thành bài tập.

Tháng 11-1907, thực dân Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh nghĩa thục, tịch thu sách vở, tài liệu và đồ dùng của nhà trường...

Hướng dẫn giải

Tháng 11-1907, thực dân Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh nghĩa thục, tịch thu sách vở, tài liệu và đồ dùng của nhà trường. Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoàng….bị bắt. Tuy chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng Đông Kinh nghĩa thục đã đạt được kết quả rất lớn, đặc biệt trong việc cổ động cách mạng, phát triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc.

4. Giải bài 4 trang 106 SBT Lịch sử 8

Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó? 

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung được trình bày ở trang 146 về chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến để phân tích những thay đổi về chính sách kinh tế ở Việt Nam.

Phân tích những thay đổi về mặt:

- Kinh tế: khai thác mỏ lấy kim loại 

- Chính trị - văn hoá: bòn rút về tài chính.

- Xã hội: mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc.

Hướng dẫn giải

Những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất:

- Kinh tế: Trồng cây công nghiệp, khai thác mỏ lấy kim loại phục vụ chiến tranh,…

- Chính trị - văn hoá: lừa gạt nhân dân mua công trái để bòn rút về tài chính.

- Xã hội: Bắt lính thợ đẩy ra chiến trường. Tình trạng xã hội ngày càng rối ren, đời sống nhân dân càng cực khổ, mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc.

→ Sự thay đổi này xuất phát từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhằm phục vụ cho chiến tranh, thực dân Pháp đã ra sức vơ vét sức người, sức của ở Việt Nam.

5. Giải bài 5 trang 106 SBT Lịch sử 8

Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong thời gian đầu của quá trình tìm đường cứu nước (1911 - 1918).

Phương pháp giải

Xem lại mục 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước trang 148 SGK Lịch sử 8 để phân tích và trả lời.

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trải qua các giai đoạn:

+ Ngày 5 - 6 - 1911 ra đi tìm đường cứu nước

+ Từ năm 1911-1917: quá trình hoạt động ở nước ngoài.

Hướng dẫn giải

- Ngày 5 - 6 - 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước. Người quyết định sang phương Tây để tìm hiểu những bí mật ẩn náu đằng sau những từ: “tự do, bình đẳng, bác ái”, …

- Sau hành trình kéo dài 6 năm, qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu, … đến năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

- Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. Từ khảo sát thực tiễn, Người đã đúc kết thành kinh nghiệm rồi quyết định đi theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

→ Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM