Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung giải bài tập SBT Lịch sử 8 Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Giải bài 1 trang 66 SBT Lịch sử 8

Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Những năm đầu chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Nhật Bản có bước phát triển vì 

A. nhận được khoản bồi thường chiến phí của các nước bại chiến 

B. được hưởng nhiều quyền lợi mà không bị mất mát gì trong chiến tranh 

C. đã xoá bỏ hết tàn dư của chế độ phong kiến.

D. chính sách tăng cường bóc lột thuộc địa 

Câu 2: Lãnh đạo phong trào công nhân Nhật Bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh là 

A. các tổ chức công đoàn

B. Đảng Xã hội dân chủ

C. Đảng Cộng sản

D. Đảng Công nhân

Câu 3: Cuộc khủng hoảng cuối những năm 20 ở Nhật Bản bắt đầu từ ngành 

A. Tài chính

B. Năng lượng

C. Nông nghiệp

D. Ngoại thương 

Câu 4: Để đưa nước Nhật ra khỏi khủng hoảng kinh tế, giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nhân liệu và thị trường hàng hoá, giới cầm quyền Nhật Bản đã

A. tăng cường bóc lột nhân dân lao động ở trong nước

B. tiến hành cải cách nền kinh tế - xã hội 

C. tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiến tranh xâm lược, bành chướng ra bên ngoài.

D. dựa vào sự viện trợ của Mĩ

Câu 5: Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới của Nhật Bản là 

A. Triều Tiên 

B. Trung Quốc

C. Đông Nam Á 

D. Châu Á

Câu 6: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX có ảnh hưởng lớn đến tình hình nước Nhật vì 

A. Góp phần làm thất bại âm mưu gây chiến tranh xâm lược Trung Quốc của giới cầm quyền.

B. Góp phần làm thất bại âm mưu quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.

C. Khiến cho cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản thêm trầm trọng.

D. Góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất và mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929 - 1939 được trình bày ở trang 96, 97 SGK Lịch sử 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Ví dụ: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX có ảnh hưởng lớn đến tình hình nước Nhật vì góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản.

Hướng dẫn giải

1.B            2.C             3.A

4.C            5.B             6.D

2. Giải bài 2 trang 67 SBT Lịch sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau:

1. ☐ Trong khoảng mười năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Nhật Bản phát triển ổn định.

2. ☐ Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với sự phát triển của công nghiệp, nông nghiệp Nhật Bản cũng có những bước tiến vượt bậc.

3. ☐ Do những điều kiện riêng, cuối những năm 20 của thế kỉ XX, Nhật Bản lâm vào cuộc tài chính sớm hơn so với các nước châu Âu và Mĩ.

4. ☐ 30 ngân hàng phải đóng cửa là hậu quả của cuộc kinh tế 1929 - 1933 ở Nhật Bản.

5. ☐ Năm 1931, Nhật Bản tiến đánh Trung Quốc, đánh dấu hình thành lò lửa chiến tranh ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Phương pháp giải

Xem lại mục 1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất và mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929-1939 trang 96, 97 SGK Lịch sử 8 để phân tích, đưa ra lựa chọn đúng, sai.

Hướng dẫn giải

Đúng: 3, 5

Sai: 1, 2, 4

3. Giải bài 3 trang 67 SBT Lịch sử 8

Hãy nối các mốc thời gian ở cột A với nội dung sự kiện lịch sử ở cột B sao cho phù hợp với tình hình nổi bật của Nhật Bản trong những năm 1918-1939.

Cột A

1. Năm 1918

2. Tháng 7-1922

3. Năm 1927

4. Từ năm 1929-1933

5. Tháng 9-1931

Cột B

A. Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính làm 30 ngân hàng phải đóng cửa

B. Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu người tham gia

C. Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng gấp 5 lần 

D. Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập

G. Nhật Bản tiếp tục đánh vùng Đông Bắc Trung Quốc

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung ở mục 1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất và mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929-1939 trang 96 SGK Lịch sử 8 để trả lời.

Ví dụ: Năm 1918: Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu người tham gia

Tháng 7-1922: Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập

Hướng dẫn giải

1.B          2.D           

3.A          4.E          5.G 

4. Giải bài 4 trang 68 SBT Lịch sử 8

Tình hình nước Nhật trong những năm 1918 - 1929 có điểm gì giống và khác so với nước Mĩ cùng thời gian này?

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929 -1939 được trình bày ở trang 97 SGK Lịch sử 8 để phân tích và trả lời.

Phân tích những điểm:

- Giống nhau: đều thu được lợi nhuận từ chiến tranh.

- Khác nhau: Kinh tế Mỹ phát triển liên tục sau chiến tranh, kinh tế Nhật chỉ phát triển trong vài năm đầu.

Hướng dẫn giải

- Giống:

+ Cả hai nước đều thu được lợi nhuận từ chiến tranh và nhờ cái tiến kỹ thuật nên nền kinh tế phát triển nhanh chóng

+ Nền kinh tế Mỹ và Nhật đều lâm vào khủng hoảng kinh tế tài chính chưa từng thấy.

- Khác: 

+ Kinh tế Mỹ phát triển liên tục sau chiến tranh

+ Kinh tế Nhật chỉ phát triển trong vài năm đầu 

+ Mỹ cải cách kinh tế xã hội bằng chính sách của Rô dơ ven

+ Nhật phát xít hoá chính quyền phân chia lại thế giới.

5. Giải bài 5 trang 68 SBT Lịch sử 8

Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929-1939 trang 97 SGK Lịch sử 8 để giải thích.

Do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 → kinh tế kiệt quệ → đẩy mạnh việc xâm lược, bành trướng

Hướng dẫn giải

Giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài vì:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế Nhật Bản; làm cho sản lượng cách ngành công nghiệp, ngoại thương đều giảm; số người thất nghiệp tăng; cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân diễn ra quyết liệt.

- Để đưa nước Nhật thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, giải quyết khó khăn do thiếu nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá, giới cầm quyền Nhật đẩy mạnh việc xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.

6. Giải bài 6 trang 68 SBT Lịch sử 8

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào và có tác dụng ra sao?

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Nhật Bản trong những năm 1929 - 1939 trang 97 SGK Lịch sử 8 để phân tích và trả lời.

Phân tích trên các khía cạnh:

- Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Nhật Bản.

- Hình thức: nhiều hình thức

- Lực lượng tham gia: nhân dân, binh lính và sĩ quan Nhật.

Hướng dẫn giải

Trong thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống Phát xít của nhân dân Nhật Bản lan rộng cả nước.

+ Lãnh đạo: phong trào đấu tranh là Đảng Cộng sản Nhật Bản.

+ Hình thức: phong trào đấu tranh diễn ra dưới nhiều hình thức.

+ Lực lượng tham gia: bao gồm các tầng lớp nhân dân, binh lính và sĩ quan Nhật.

- Tác dụng: Phong trào đã góp phần làm chậm quá trình phát xít hoá ở Nhật.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM