Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải bài tập SBT Lịch sử 8 Bài 8 trong bài viết bên dưới đây. Tài liệu cung cấp cho các em học sinh nội dung phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết của 3 bài tập từ trang 24 đến 26 SBT hứa hẹn sẽ mang lại cho các em thật nhiều kiến thức bổ ích. Chúc các bạn học tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

1. Giải bài 1 trang 24 SBT Lịch sử 8

Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Việc phát minh ra máy hơi nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngành

A. Công nghiệp chế tạo vũ khí

B. Hàng không

C. Giao thông vận tải đường thuỷ và đường bộ

D. Tất cả các ngành trên.

Câu 2: Đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được chế tạo ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Anh - năm 1802

B. Pháp - năm 1830

C. Mĩ - năm 1870

D. Đức - năm 1902

Câu 3: Máy điện tín được phát minh đầu tiên ở

A. Nga                  

B. Mĩ

C. Đức                  

D. Cả Nga và Mĩ

Câu 4: Phát minh nào sau đây không phải là thành tựu của thế kỉ XVIII - XIX?

A. Công bố “bản đồ gen người“.

B. Định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng.

C. Thuyết tế bào.

D. Thuyết tiến hoá và di truyền.

E. Định luật vạn vật hấp dẫn.

Câu 5: Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX là

A. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

B. Kinh tế chính trị học tư sản.

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung mục 1, 2 được trình bày ở trang 51, 52 đề phân tích về những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật, những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ví dụ: Việc phát minh ra máy hơi nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngành Giao thông vận tải đường thuỷ và đường bộ → Đáp án C

Hướng dẫn giải

1.C            2.A

3.D            4.A            5.D

2. Giải bài 2 trang 25 SBT Lịch sử 8

Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với những phát minh ở dưới đây:

1....Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước được chế tạo ở Anh, chạy trên đường lát đá.

2....Phơn-tơn - Kĩ sư người Mĩ, đóng được tàu thuỷ chạy bằng hơi nước đầu tiên.

3....Xti-phen-xơn (người Anh) chế tạo được đầu máy xe lửa chạy trên đường sắt, kéo nhiều toa với tốc độ nhanh.

4....Hơn 500 tàu thuỷ hoạt động ở các hải cảng của Anh.

5....Độ dài đường sắt trên thế giới tăng từ 332 km lên tới khoảng 200 000 km.

6....Trong nông nghiệp, có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác: Sử dụng rộng rãi máy móc, phân hoá học., trong lĩnh vực quân sự, sản xuất được nhiều vũ khí mới: Đại bác, súng trường, chiến hạm vỏ thép, ngư lôi, khí cầu…

7....Phát minh ra phương pháp sản xuất nhôm nhanh, rẻ; nhiều máy chế tạo công cụ ra đời; nhiều nguồn nhiên liệu mới được sử dụng trong công nghiệp (than đá, dầu mỏ,...); máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 51 SGK Lịch sử 8 về những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật để lựa chọn mốc thời gian sao cho phù hợp với những phát minh được nêu ở trên.

Ví dụ: Năm 1830: Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước được chế tạo ở Anh, chạy trên đường lát đá.

Năm 1807: Phơn-tơn - Kĩ sư người Mĩ, đóng được tàu thuỷ chạy bằng hơi nước đầu tiên.

Hướng dẫn giải

1. Năm 1830: Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước được chế tạo ở Anh, chạy trên đường lát đá.

2. Năm 1807: Phơn-tơn - Kĩ sư người Mĩ, đóng được tàu thuỷ chạy bằng hơi nước đầu tiên.

3. Năm 1814: Xti-phen-xơn (người Anh) chế tạo được đầu máy xe lửa chạy trên đường sắt, kéo nhiều toa với tốc độ nhanh.

4. Năm 1836: Hơn 500 tàu thuỷ hoạt động ở các hải cảng của Anh.

5. Năm 1870: Độ dài đường sắt trên thế giới tăng từ 332 km lên tới khoảng 200 000 km.

6. Thế kỉ thứ XIX:

- Trong nông nghiệp, có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác: Sử dụng rộng rãi máy móc, phân hoá học.

- Trong lĩnh vực quân sự, sản xuất được nhiều vũ khí mới: Đại bác, súng trường, chiến hạm vỏ thép, ngư lôi, khí cầu…

7. Cuối thế kỉ thứ XIX: Phát minh ra phương pháp sản xuất nhôm nhanh, rẻ; nhiều máy chế tạo công cụ ra đời; nhiều nguồn nhiên liệu mới được sử dụng trong công nghiệp (than đá, dầu mỏ,...); máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

3. Giải bài 3 trang 26 SBT Lịch sử 8

Tại sao nói: Thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?

Phương pháp giải

Từ mục 1. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật được trình bày ở trang 51 SGK Lịch sử 8 để phân tích và đưa ra lời giải thích phù hợp.

- Những tiến bộ về kĩ thuật 

- Sự chuyển biến mạnh từ công trường thủ công sang nền sản xuất công nghiệp cơ khí.

Hướng dẫn giải

Thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước vì: 

- Những tiến bộ về kĩ thuật như: kĩ thuật luyện kim, ứng dụng động cơ hơi nước trong sản xuất,…

- Sự chuyển biến mạnh từ công trường thủ công sang nền sản xuất công nghiệp cơ khí: sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, xây dựng đường sắt. Đặc biệt, máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM