Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 được eLib biên soạn và tổng hợp. Tài liệu gồm hệ thống 4 bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết đi kèm hi vọng sẽ giúp các em giải bài tập một cách nhanh chóng và chính xác. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập.

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

1. Giải bài 1 trang 22 SBT Lịch sử 8

Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân trong những năm cuối thế kỉ XIX là

A. Cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn năm 1893.

B. Công nhân Pháp giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 1893.

C. Cuộc biểu tình ngày 1-5-1886 của công nhân Mĩ, tiêu biểu là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

D. Phong trào chống chủ nghĩa xét lại Béc-xtai-nơ ở Đức.

Câu 2: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được thành lập vào năm

A. 1893              

B. 1898

C. 1903              

D. 1905

Câu 3: Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc cách mạng 1905 - 1907 là

A. chống sự bóc lột thậm tệ của giai cấp tư sản.

B. đòi tự do dân chủ, đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

C. chống liên minh tư sản - phong kiến câu kết với nhau áp bức, bóc lột nhân dân.

D. chống chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc. 

Câu 4: Kết quả của cách mạng Nga 1905 - 1907 là

A. thất bại, nhưng đã làm suy yếu chính quyền Nga hoàng, chuẩn bị tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo.

B. giành thắng lợi, lật đổ chính quyền Nga hoàng, lập chính phủ lâm thời tư sản.

C. buộc Nga hoàng phải nới lỏng các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

D. quần chúng nhân dân giành được chính quyền ở một số địa phương, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo.

Câu 5: Tính chất cách mạng Nga 1905 - 1907:

A. Là cuộc cách mạng tư sản

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

C. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Là cuộc cách mạng vô sản

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 1, mục 2 trang 45, 48 SGK Lịch sử 9 để phân tích tình hình về phong trào công nhân cuối thế kỉ 19 từ đó đưa ra lựa chọn chính xác cho mỗi nhận định.

Ví dụ: Cuộc biểu tình ngày 1-5-1886 của công nhân Mĩ, tiêu biểu là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô là phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân trong những năm cuối thế kỉ XIX

Hướng dẫn giải

1.C           2.C 

3.D           4.A             5.C

2. Giải bài 2 trang 23 SBT Lịch sử 8

Vì sao nói: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới? 

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung các kiến thức được trình bày ở mục 2 trang 48 SGK Lịch sử 8 về phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907 để phân tích và đưa ra giải thích phù hợp.

- Phân tích dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

- So sánh với các Đảng trong Quốc tế thứ hai.

Hướng dẫn giải

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới vì:

- Khác với các Đảng trong Quốc tế thứ hai, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân. Mục tiêu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản.

- Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuân thủ và vận dụng sáng tạo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác, chống lại khuynh hướng của chủ nghĩa cơ hội…

3. Giải bài 3 trang 23 SBT Lịch sử 8

Hãy nối các sự kiện ở cột A cho phù hợp với mốc thời gian ở cột B để phản ánh đúng diễn biến của cuộc Cách Mạng Nga 1905- 1907:

Cột A:

1. Ngày 9-1-1905

2. Tháng 5-1905

3. Tháng 6-1905

4. Tháng 12-1905

5. Giữa năm 1907

Cột B:

A. Nông dân nhiều nơi nổi dây, phá bỏ dinh cơ của địa chủ phong kiến, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo.

B. Khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mat-xco-va

C. 14 vạn công nhân Pe-tec-bua và gia đình kéo theo đến Cung điện mùa Đông để đưa bản yêu sách lên nhà vua

D. Cách mạng chấm dứt

E. Thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và kết hợp với nội dung mục 2 trang 48 SGK Lịch sử 8 về phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907 để nối mốc thời gian và sự kiện sao cho phù hợp.

Ví dụ: Tháng 5-1905 nông dân nhiều nơi nổi dây, phá bỏ dinh cơ của địa chủ phong kiến, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo.

Hướng dẫn giải

1.C          2.A         

3.E          4.B         5.D

4. Giải bài 4 trang 24 SBT Lịch sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 trang 48 SGK Lịch sử 8 về phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907 để nêu lên ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga.

- Đối với nước Nga: làm suy yếu chế độ Nga hoàng, tạo tiền đề cho cách mạng tháng Mười 1917

- Đối với thế giới: ảnh hưởng đến các nước tư bản.

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907:

* Đối với nước Nga:

- Giáng đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và tư sản, làm suy yếu chế độ Nga hoàng.

- Báo trước một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nổ ra.

- Là cuộc tổng diễn tập, tạo nên điểm xuất phát cho cách mạng tháng Mười 1917.

* Đối với thế giới:

- Ảnh hưởng lớn đến phong trào công nhân ở một số nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM