Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập trang 59-62 SBT môn Lịch sử 8 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

1. Giải bài 1 trang 59 SBT Lịch sử 8

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Tình hình Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhất bởi

A. Sự tan rã của đế quốc Áo - Hung và sự hình thành một số quốc gia mới.

B. Sự vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt của nước Mĩ

C. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

D. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2: Nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nhờ chiến tranh nên giàu lên nhanh chóng.

B. Các nước thắng trận và bại trận đều suy sụp nặng nề về kinh tế, không ổn định về chính trị.

C. Các nước châu Âu dựa vào sự giúp đỡ của Mĩ để khôi phục nền kinh tế.

D. Cuộc đấu tranh giữa hai con đường: TBCN và XHCN.

Câu 3: 1,4 triệu người chết, 10 tỉnh công nghiệp phát triển nhất bị tàn phá, tổng số thiệt hại về vật chất lên tới 200 tỉ phăng,.. là con số thiệt hại vì Chiến tranh thế giới thứ nhất của

A. Nước Pháp

B. Nước Anh

C. Nước Đức

D. Châu Âu

Câu 4: Từ năm 1924 đến năm 1929, tình hình nổi bật ở các nước châu Âu là

A. tiếp tục lâm vào cuộc khủng hoảng về chính trị

B. nền kinh tế ở hầu hết các nước châu Âu chưa được phục hồi

C. chính quyền tư sản ở các nước đã ổn định, củng cố nền thống trị, nền sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng.

D. nước Anh vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh, chi phối tình hình mọi mặt ở châu Âu.

Câu 5: Cuộc đại khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản diễn ra vào những năm nào trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

A. 1918 - 1923

B. 1924 - 1929

C. 1929 - 1933

D. 1936 - 1939

Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến cuộc đại khủng hoảng kinh tế là

A. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.

C. Mâu thuẫn về quyền lợi các nước tư bản không giải quyết được.

D. Sản xuất chạy theo lợi nhuận, không tương xứng với việc cải thiện đời sống cho nhân dân, cung vượt quá cầu.

Câu 7: Để thoát khỏi khủng hoảng, các nước tư bản châu Âu như Anh, Pháp,... đã thực hiện

A. cải cách kinh tế - xã hội

B. phát xít hoá bộ máy nhà nước, chuẩn bị phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

C. thành lập mặt trận nhân dân.

D. cải cách chính trị để tăng cường quyền lực của nhà nước.

Câu 8: Hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đại kinh tế là

A. Đã tàn phá nặng nề nền kinh tế của các TBCN.

B. Để hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng đói khổ.

C. Hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau, chủ nghĩa phát xít xuất hiện.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học kết hợp với nội dung mục 1. Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918-1929, mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó thuộc bài 17 SGK Lịch sử 8 để phân tích từng câu và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Tình hình Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhất bởi hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Hướng dẫn giải

1.C            2.B            3.A             4.C

5.C            6.D            7.A              8.C

2. Giải bài 2 trang 60 SBT Lịch sử 8

Điền những nội dung chủ yếu về giai đoạn phát triển của các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) vào dấu ...

- Từ năm 1918 - 1923:...

- Từ năm 1924 - 1929:...

- Từ năm 1929 - 1939:...

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính ở mục 1. Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918-1929 và mục 2. Phong trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế cộng sản thành lập trang 87-89 SGK Lịch sử 8 để phân tích và điền những nội dung còn thiếu.

Ví dụ: Từ năm 1918 - 1923: Suy sụp về kinh tế, không ổn định, thậm trí khủng hoảng về chính trị do hậu quả của chiến tranh.

Hướng dẫn giải

- Từ năm 1918 - 1923: Suy sụp về kinh tế, không ổn định, thậm trí khủng hoảng về chính trị do hậu quả của chiến tranh.

- Từ năm 1924 - 1929:

+ Kinh tế: Phát triển nhanh chóng.

+ Chính trị: đẩy lùi được cao trào cách mạng, củng cố nền thống trị của chính quyền tư sản.

- Từ năm 1929 - 1939:

+ Đại khủng khoảng kinh tế.

+ Xuất hiện hai khổi nước tư bản: tư bản dân chủ Anh, Pháp,... tiến hành cách mạng kinh tế - xã hội; khối phát xít: Đức, I-ta-li-a phát xít hoá chế độ thống trị, nguy cơ chiến tranh thế giới bùng nổ.

3. Giải bài 3 trang 61 SBT Lịch sử 8

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929 - 1933 là gì? 

Phương pháp giải

Xem lại mục 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó trang 90 SGK Lịch sử 8 để phân tích và nêu ra nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế.

- Bắt nguồn từ các nước tư bản với sự chạy đua sản xuất hàng loạt hàng hóa số lượng lớn, mong đạt lợi luận khổng lồ.

- Tạo nên sự mất cân bằng về cung cầu, tiền mất giá, kinh tế đi xuống trầm trọng. 

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929 - 1933 là:

- Trong những năm 1924 - 1929 các nước tư bản ổn định về chính trị và tăng trưởng nhanh về kinh tế, nhưng do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa, cung vượt quá xa cầu.

- Tháng 10 - 1929, cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Mĩ sau đó lan ra các nước tư bản chủ nghĩa và kéo dài đến năm 1933.

4. Giải bài 4 trang 61 SBT Lịch sử 8

Quan sát sơ đồ sau và nêu nhận xét.

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó được trình bày ở trang 90 SGK Lịch sử 8 đề phân tích và trả lời.

- Nền sản xuất của Anh và Liên Xô phát triển theo hai chiều hướng trái ngược nhau

+ Liên Xô ngày càng tăng trưởng

+ Anh sụt giảm nghiêm trọng.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ so sách sự phát triển của sản xuất thép nói riêng và nền sản xuất nói chung giữa Anh (nước TBCN) và Liên Xô (nước XHCN)

- Nền sản xuất của Anh và Liên Xô phát triển theo hai chiều hướng trái ngược nhau: Liên Xô ngày càng tăng trưởng, Anh sụt giảm nghiêm trọng.

- Chứng tỏ hậu quả ghê gớm của cuộc khủng hoảng đối với Anh cũng như các nước TBCN và tính ưu việt của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa

5. Giải bài 5 trang 62 SBT Lịch sử 8

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Phong trào Mặt trận dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh trang 91 SGK Lịch sử 8 để giải thích.

- Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức: do giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng, đưa Hít-le lên cầm quyền

- Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp: do bản chất hung hăng, hiếu chiến.

Hướng dẫn giải

* Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì:

- Chủ nghĩa phát xít ở Đức được giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng, đưa Hít-le lên cầm quyền.

- Phong trào cách mạng ở Đức không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.

- Giai cấp lãnh đạo ở Đức luôn có bản chất hung hăng, hiếu chiến, mong muốn thiết lập chủ nghĩa phát xít và phát động cuộc chiến tranh phân chia lại thế giới.

* Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp vì:

- Đảng Cộng sản Pháp được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, kịp thời tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong một mặt trận chung - mặt trận nhân dân Pháp.

- Những hoạt động của Đảng Cộng sản Pháp mang tính tích cực, cương lĩnh của mặt trận phù hợp với quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân.

6. Giải bài 6 trang 62 SBT Lịch sử 8

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với các nước tư bản châu Âu và thế giới?

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung mục II.1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó trang 90 SGK Lịch sử 8 để phân tích và trả lời

Phân tích những hậu quả về:

- Kinh tế:  công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất.

- Chính trị - xã hội: gây nên những bất ổn về chính trị, xã hội.

- Quan hệ quốc tế: hai khối đế quốc đối lập.

Hướng dẫn giải

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các nước tư bản châu Âu và thế giới. Cụ thể:

- Về kinh tế:

+ Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản.

+ Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn.

- Về chính trị - xã hội: gây nên những bất ổn về chính trị, xã hội. Những cuộc đấu tranh, biểu tình, tuần hành của những người thất nghiệp diễn ra khắp các nước.

- Về quan hệ quốc tế:

+ Hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

+ Diễn ra cuộc chạy đua vũ trang ráo riết, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM