Thêm trạng ngữ cho câu Ngữ văn 7

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em nắm được các loại trạng ngữ thường gặp. Từ đó, các em có thể nhận diện và phân tích được trạng ngữ trong một văn bản cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Thêm trạng ngữ cho câu Ngữ văn 7

1. Đặc điểm của trạng ngữ

- Về ý nghĩa: Trạng ngữ được thêm vào câu nhằm xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.

- Về hình thức:

+ Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu.

+ Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết.

2. Luyện tập

Câu 1: Em hãy chỉ ra trạng ngữ trong những ngữ liệu sau đây:

a. Mấy hôm gần đây, trời nắng vô cùng gay gắt, làm cho cây cối bị xơ xác, tiêu điều.

b. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá.

c. Một hôm, tôi bắt gặp nó nhào một thứ bột gì đen sì, trông rất sợ, thỉnh thoảng lại bôi ra cổ tay.

d. Buổi sáng hôm ấy, đã quá giờ đến lớp, tôi rất sợ bị quở mắng càng sợ vì thầy Ha-men đã dặn trước rằng thầy sẽ hỏi bài chúng tôi về các phân từ mà tôi chẳng thuộc lấy một chữ.

e. Đám trẻ mục đồng chúng tôi thả diều trên triền đê, chiều chiều.

g. Đứng bên đó, Bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu và cả những nơi ba má Bé đánh giặc.

Gợi ý trả lời:

a. Mấy hôm gần đây.

b. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh.

c. Một hôm.

d. Buổi sáng hôm ấy.

e, Chiều chiều

g.Đứng bên đó.

Câu 2: Em hãy đặt câu với trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ mục đích, chỉ nguyên nhân.

Gợi ý trả lời:

- Trạng ngữ chỉ thời gian: Khi mùa đông sang, thời tiết đã trở nên lạnh hơn.

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Những ngày giáp Tết, trong các chợ hoa, mọi người mua sắm nhiều.

- Trạng ngữ chỉ mục đích: Để đạt thành tích tốt, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều.

- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: Vì chủ quan, nhiều bạn làm bài kiểm tra chưa tốt.

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Học sinh nắm được kiến thức trong trạng ngữ cấu trúc câu.

- Biết phận loại trạng ngữ theo nội dung mà có biểu thị.

- Ôn lại các loại trạng ngữ được học ở bậc tiểu học.

- Rèn kĩ năng nhận biết và sử dụng trạng ngữ phù hợp với hoàn cảnh.

Ngày:14/12/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM