Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Ngữ văn 7

Bài "Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu" nhằm giúp các em biết cách dùng cụm chủ ngữ và vị ngữ để mở rộng câu. Đồng thời, bài học này còn giúp các em trau dồi thêm vốn từ phong phú cho bản thân. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Ngữ văn 7

1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?

- Khi nói hoặc viết, có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị làm thành phần câu, cụm từ mở rộng câu.

2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

- Các thành phần như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ đều có thể câu tạo bằng cụm chủ - vị.

3. Luyện tập

Câu 1: Em hãy liệt kê những cụm chủ - vị có trong những câu dưới đây:

- Tôi được đi Vũng Tàu vào đầu tuần trước.

- An khuôn mặt tròn trĩnh.

- Cái bàn học của tôi chân bị gãy.

- Tôi đã đọc xong quyển sách mẹ mua.

Gợi ý trả lời:

- Tôi được đi Vũng Tàu vào đầu tuần trước:

+ Chủ ngữ: Tôi.

+ Vị ngữ: được đi Vũng Tàu vào đầu tuần trước.

- An khuôn mặt tròn trĩnh:

+ Chủ ngữ: khuôn mặt.

+ Vị ngữ: tròn trĩnh.

- Cái bàn học của tôi chân bị gãy:

+ Chủ ngữ: chân.

+ Vị ngữ: bị gãy.

- Tôi đã đọc xong quyển sách mẹ mua:

+ Chủ ngữ: mẹ.

+ Vị ngữ: mua.

Câu 2: Em hãy viết những câu dưới đây thành câu có cụm chủ - vị mở rộng câu:

a. Hai anh em tôi đều chăm chỉ học hành. Cha mẹ thưởng cho chúng tôi phần thưởng xứng đáng.

b. Thầy giáo tôi nói: “Học tập là con đường để lập nghiệp”.

c. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, đa dạng thanh điệu. Điều đó giúp lời nói của người Việt hay và hấp dẫn hơn.

d, Cách mạng thành công. Đất nước bước sang trang mới huy hoàng hơn.

Gợi ý trả lời:

a. Hai anh em tôi đều chăm chỉ học hành cho nên cha mẹ thưởng cho chúng tôi phần thưởng xứng đáng.

b. Thầy giáo tôi nói học tập là con đường để lập nghiệp.

c. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, đa dạng thanh điệu giúp lời nói của người Việt hay và hấp dẫn hơn.

d. Cách mạng thành công đất nước bước sang trang mới huy hoàng hơn.

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Nắm được cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu hợp lý và khi cần thiết

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu, biết phát hiện câu mở rộng.

- Ý thức học thường xuyên. Yêu thích Tiếng Việt, có ý thức giữ gìn và phát huy sự giàu đẹp của Tiếng Việt.

Ngày:21/12/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM