Luận văn: Ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến mức sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu của luận văn Ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến mức sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về xuất khẩu lao động, các ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng xuất khẩu lao động tại địa phương xã Vạn Trạch. Đánh giá ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch.

Luận văn: Ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến mức sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Việc xuất khẩu lao động có những đóng góp gì cho phát triển kinh tế địa phương xã? Có nhiều hộ có lao động đi xuất khẩu không? Khi gia đình có người thân đi xuất khẩu thì gia đình và bản thân người lao động được gì và mất gì? Có thuận lợi và khó khăn gì trong việc xuất ngoại của họ? Để hạn chế những mất mát và khó khăn mà người lao động xuất khẩu và gia đình họ gặp phải thì chính quyền đại phương xã cần có những giải pháp như thế nào? Xuất phát từ những thực tế trên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến mức sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống kinh tế - xã hội của hộ gia đình tại xã Vạn Trạch để từ đó có các đề xuất, giải pháp thích hợp cho vấn đề xuất khẩu lao động của địa phương.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các hộ gia đình có lao động tham gia xuất khẩu lao động và các hộ gia đình có lao động đi xuất khẩu lao động về.

Về thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của xuất khẩu lao động tới mức sống hộ gia đình trong giai đoạn 2005 - 2012. 

Về không gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các hộ gia đình có lao động đi xuất khẩu ở 3 thôn (Thôn Tây, Thôn Đông, Thôn Bắc) thuộc xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu

Cơ sở lý luận của vấn đề.

Cơ sở thực tiễn của vấn đề

Tác động của việc xuất khẩu lao động

2.2 Thực trạng và ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến mức sống của các hộ gia đình tại xã Vạn Trạch

Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

Thực trạng xuất khẩu lao động của xã Vạn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

Ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến mức sống của hộ gia đình tại xã Vạn Trạch giai đoạn 2005 - 2012

2.3 Định hướng và giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình tại xã Vạn Trạch

Một số định hướng cho vấn đề xuất khẩu lao động xã Vạn Trạch

Giải pháp cho vấn đề xuất khẩu lao động ở xã Vạn Trạch

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Từ những thực tế nghiên cứu hoạt động xuất khẩu lao động ở xã Vạn Trạch cho thấy, những năm tới xã cần có những biện pháp thiết thực hơn nữa để khuyến khích lao động tham gia XKLĐ, đảm bảo sự phát triển bền vững nguồn lao động xuất khẩu, những hoạt động xuất khẩu phải có hiệu quả hơn nữa, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra với người lao động, để lao động vừa có việc làm, có thu nhập cao mà gia đình lại bền vững, xã hội phát triển giàu mạnh.

3.2 Kiến nghị

Đối với chính quyền địa phương

Vạn Trạch là xã có số lượng người đi xuất khẩu lao động hằng năm nhiều, nguồn vốn vay hỗ trợ từ NHCSXH huyện còn hạn chế vì vậy ở nhiều thời điểm hồ sơ tồn đọng lớn, thời gian kéo dài gây khó khăn cho người đi xuất khẩu lao động. 

Để kiểm soát, quản lý tốt các doanh nghiệp, đơn vị về khai thác lao động xuất khẩu lao động trên địa bàn xã, huyện đề nghị phòng chính sách lao động giới thiệu thẳng về phòng LĐTB&XH để phòng có sự kiểm soát tốt hồ sơ doanh nghiệp trên cơ sở đó nắm được hoạt động của doanh nghiệp về khai thác lao động trên địa bàn.

Đối với người dân 

Động viên tinh thần cho người thân của mình để họ yên tâm làm việc ở nước ngoài.

Sử dụng đồng vốn gửi từ nước ngoài về sao cho có hiệu quả nhất, không chơi bời, cờ bạc…

4. Tài liệu tham khảo

GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng, Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động xã hội, 2005.

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011.

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-LêNin (2005), NXB Chính trị quốc gia.

Giáo trình Thị trường lao động Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

ThS. Lê Hồng Huyên (văn phòng Trung ương Đảng), Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM