Giải bài tập SGK Lịch sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

eLib mời các bạn tham khảo hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán trong bài viết này. Chúc các bạn học tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Giải bài tập SGK Lịch sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

1. Giải bài 1 trang 52 SGK Lịch Sử 6

Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung ở mục 2 SGK Lịch sử 6 trang 50, 51 để trả lời.

Trình bày diễn biến qua các giai đoạn:

- Tháng 4 năm 42: Quân Hán tấn công

- Quá trình tiến công: Quân Hán tấn công Hợp Phố → Giao Châu → Lãng Bạc → Cấm Khê

- Tháng 3 năm 43 Hai Bà Trưng hy sinh, nhân dân tiếp tục kháng chiến đến tháng 11 năm 43.

Hướng dẫn giải

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán:

- Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố. Quân ta ở Hợp Phố đã nhanh chóng chống trả rồi rút lui.

- Mã Viện chiếm được Hợp Phố, liền chia quân làm 2 đạo thủy, bộ tiến vào Giao Châu theo hai con đường khác nhau và hợp nhau tại Lãng Bạc.

- Tại Lãng Bạc, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt.

- Quân ta lùi về giữ Cổ Loa và Mê Linh. Mã Viện truy đuổi ráo riết, quân ta phải rút về Cấm Khê (Ba Vì, Hà Nội). Tại đây, quân ta ra sức cản địch, giữ từng xóm làng, tấc đất.

- Tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng hy sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê. Sau đó, nhân dân ta vẫn tiếp tục kháng chiến đến tháng 11 năm 43.

2. Giải bài 2 trang 52 SGK Lịch Sử 6

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?

Phương pháp giải

- Dựa vào kiến thức cả bài, suy luận để trả lời.

- Dựa vào một số hình ảnh lịch sử địa phương:

Cổng vào đền thờ Hai Bà Trưng

Gian chính điện thờ Hai Bà Trưng

Hướng dẫn giải

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã chứng tỏ:

- Nhân dân ta kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng và những vị tướng đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

- Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM