Giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo). Gồm các dạng bài tập: Lập bảng về đặc điểm cấu tạo và chức năng các bào quan của tế bào. Xác định sự ổn định của hình dạng tế bào, những tế bào có khả năng thay đổi hình dạng vẫn hoạt động được. Từ đó giúp các em bám sát nội dung bài tâp SGK, được củng cố nội dung kiến thức bài học.

Giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Lập bảng mô tả đặc điểm cấu trúc và chức năng của các bào quan.

Phương pháp giải

- Xem lại tế bào nhân thực, đặc điểm cấu trúc và chức năng của các bào quan: Lưới nội chất, bộ máy gôngi, không bào, khung xương tế bào, trung thể để hoàn thành nội dung bảng đặc điểm cấu tạo và chức năng các bào quan trên.

Hướng dẫn giải

Bảng mô tả cấu trúc và chức năng các bào quan

2. Giải bài 2 trang 59 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Hình dạng tế bào là ổn định hay thay đổi? Trong cơ thể người có loại tế bào nào có khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động bình thường?

Phương pháp giải

- Xem lại tế bào nhân thực, hình dạng của tế bào, từ đó cho biết hình dạng tế bào có ổn định hay không? Trong cơ thể người có loại tế bào nào có khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động bình thường?

Hướng dẫn giải

- Hình dạng tế bào ổn định là do bộ khung tế bào. Tuy nhiên, trong cơ thể người có các tế bào bạch cầu có khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động bình thường.

3. Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây không phải là chức năng của bộ máy Gôngi?

a) Gắn thêm đường vào prôtêin

b) Tổng hợp lipit

c) Bao gói các sản phẩm tiết

d) Tạo ra glicôlipit

e) Tổng hợp pôlisacarit từ các đường đơn

Phương pháp giải

- Xem thêm về bộ máy gôngi, chức năng của bộ máy gôngi từ đó trả lời câu hỏi trên.

Hướng dẫn giải

  • Chức năng của bộ máy Gôngi: Gắn thêm đường vào prôtêin, bao gói các sản phẩm tiết, tổng hợp pôlisacarit từ các đường đơn
  • Đáp án b, d.
Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM