Giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

eLib giới thiệu đến các em tài liệu giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật. Giúp các em củng cố kiến thức, bám sát nội dung bài tập SGK, rèn luyện kĩ năng giải bài tập về phân tích tác nhân của các yếu tố hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

1. Giải bài 1 trang 136 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Hãy kể tên các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật.

Phương pháp giải

- Để trả lời câu hỏi này các em cần xem lại chất chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật. Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật SGK Sinh học 10 nâng cao.

Hướng dẫn giải

- Các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật là:

+ Ngoài nước, cacbon là yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sinh trưởng của vi sinh vật, là bộ khung cấu trúc của chất sống, cần cho tất cả các hợp chất hữu cơ tạo nên tế bào.

+ Nitơ, lưu huỳnh và phôtpho cần cho tổng hợp ADN, ARN, phôtpho còn cần cho tổng hợp ATP. Nitơ chiếm khoảng 14% khối lượng, còn lưu huỳnh, phôtpho chiếm khoảng 4%.

+ Ôxi cũng cần cho sinh trưởng của vi sinh vật, dựa vào nhu cầu ôxi, vi sinh vật được chia thành nhiều nhóm khác nhau.

2. Giải bài 2 trang 136 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Các chất nào được gọi là yếu tố sinh trưởng? Tại sao vi sinh vật lại cần yếu tố sinh trưởng?

Phương pháp giải

- Để trả lời câu hỏi này các em cần xem lại yếu tố sinh trưởng, Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật SGK Sinh học 10 nâng cao.

Hướng dẫn giải

- Các chất sinh trưởng là các chất hữu cơ quan trọng mà vi sinh vật không tổng hợp được, phải thu nhận trực tiếp từ môi trường. Ví dụ: Các vitamin, axit amin, các bazơ purin và pirimiđin.

- Vi sinh vật phải cần yếu tố sinh trưởng để phát triển. Vì vậy, khi nuôi cấy cần bổ sung thêm cho chúng phát triển tốt.

3. Giải bài 3 trang 136 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Những loại chất nào thường được sử dụng để ức chế sinh trưởng của vi sinh vật?

Phương pháp giải

- Chất ức chế sinh trưởng: Là những chất làm cho sinh vật không sinh trưởng, phát triển được, hoặc kiềm hãm sự sinh trưởng của sinh vật.

- Chất ức chế sinh trưởng gồm:

+ Các phenol và alcohol.

+ Các halogen.

+ Các chất ôxi hoá.

+ Các chất hoạt động bề mặt.

+ Các kim loại nặng.

+ Các anđêhit.

+ Chất kháng sinh.

Hướng dẫn giải

- Các chất ức chế sinh trưởng gồm:

+ Các phenol và alcohol: Gây biến tính prôtêin, thường được dùng làm chất tẩy uế và sát trùng.

+ Các halogen (iôt, clo, brom và fluo): Gây biến tính prôtêin, thường được dùng làm chất tẩy uế và làm sạch nước.

+ Các chất ôxi hoá (perôxit, ôzôn và axit peraxetic): Gây biến tính prôtêin do ôxi hoá, thường được dùng làm chất tẩy uế, sát trùng các vết thương sâu, làm sạch nước, khử trùng các thiết bị y tế và thiết bị chế biến thực phẩm.

+ Các chất hoạt động bề mặt: Làm giảm sức căng bề mặt của nước và gây hư hại màng sinh chất. Ví dụ: Xà phòng được dùng để loại bỏ vi sinh vật, các chất tẩy rửa được dùng để sát trùng.

+ Các kim loại nặng: Gây biến tính prôtêin, nitrat bạc được dùng để tẩm các vật liệu băng bó khi phẫu thuật nhằm phòng trừ các vi khuẩn đã kháng kháng sinh, mercuacrom (một hợp chất của thuỷ ngân) là chất sát trùng, thường có mặt trong các tủ thuốc gia đình.

+ Các anđêhit: Gây biến tính và làm bất hoạt các prôtêin, là các chất tẩy uế và là dịch dùng ướp xác (như formalin).

+ Chất kháng sinh: Diệt khuẩn có tính chọn lọc, có tác dụng lên thành tế bào và màng sinh chất, kìm hãm việc tổng hợp axit nuclêic và prôtêin, dùng trong y tế, thú y.

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM