Giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng, giúp các em bám sát nội dung bài tập SGK và củng cố kiến thức bài học. Thông qua các dạng bài tập: Trình bày đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật, liên hệ thực tế giải thích tại sao vi sinh vật phải tiết các enzim vào môi trường. Lấy ví dụ về lợi ích và tác hại của vi sinh vật.

Giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

1. Giải bài 1 trang 122 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Hãy nêu đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật.

Phương pháp giải

- Xem lại quá trình phân giải vi sinh vật, trình bày đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật.

Hướng dẫn giải

- Đặc điểm chung của quá trình phân giải ở vi sinh vật là:

+ Phân giải axit nuclêic và prôtêin: Tiết ra enzim nuclêaza phân giải ADN, ARN thành các nuclêôtit, enzim prôtêaza phân giải prôtêin thành axit amin.

+ Phân giải polisaccarit: Tiết enzim amilaza phân giải tinh bột thành glucôzơ, enzim xenlulaza phân giải xenlulôzơ thành glucôzơ và kitinaza phân giải kitin thành N-axêtyl-glucôzamin.

2. Giải bài 2 trang 122 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Tại sao vi sinh vật phải tiết các enzim vào môi trường?

Phương pháp giải

- Vi sinh vật không thực hiện phân giải nội bào được đối với các đại phân tử hữu cơ.

Hướng dẫn giải

- Khi tiếp xúc với các chất dinh dưỡng cao phân tử như tinh bột, prôtêin, lipit... không thể vận chuyển qua màng tế bào, vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim thuỷ phân các cơ chất trên thành các chất đơn giản hơn (glucôzơ, axit amin, axit béo) để hấp thu.

3. Giải bài 3 trang 122 SGK Sinh 10 Nâng cao

- Hãy nêu 1 - 2 ví dụ về ích lợi và tác hại của các vi sinh vật có hoạt tính phân giải tinh bột và prôtêin?

Phương pháp giải

- Xem lại quá trình phân giải vi sinh vật, từ đó liên hệ thực tế tìm ví dụ minh họa về lợi ích và tác hại của vi sinh vật.

Hướng dẫn giải

- Ví dụ về ích lợi: Hoạt tính phân giải tinh bột của nấm men dùng trong làm rượu nếp; hoạt tính phân giải tinh bột và prôtêin của nấm mốc và vi khuẩn dùng trong làm tương, hoạt tính phân giải tinh bột và prôtêin trong bột giặt dùng tẩy sạch các vết bẩn do bột và thịt.

- Ví dụ về tác hại: Các vi sinh vật làm hư hỏng các thực phẩm chứa bột và thịt (các loại bánh, thịt, tôm, cá…)

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM