Giải SBT Sinh 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Mời các em cùng tham khảo nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 12 Bài 3 do eLib tổng hợp nhằm giúp các em củng cố các kiến thức về quá trình điều hòa hoạt động gen. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Giải SBT Sinh 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

1. Giải bài 18 trang 13 SBT Sinh học 12

Cấu trúc của opêron ở tế bào nhân sơ sắp xếp theo thứ tự

A. vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A

B. gen điều hoà, vùng điều hoà, vùng vận hành, các gen cấu trúc

C. vùng điều hoà, các gen cấu trúc.

D. vùng vận hành, các gen cấu trúc

Phương pháp giải

Cấu trúc của operon bao gồm 3 vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc (gen Z - gen Y - gen A)

Sơ đồ cấu trúc gen của operon

Hướng dẫn giải

Vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A.

Chọn A

2. Giải bài 19 trang 13 SBT Sinh học 12

Trong cơ chế điều hoà biểu hiện của gen ở tế bào nhân sơ, vai trò của gen điều hoà R là

A. gắn với các prôtêin ức chế làm cản trở hoạt động của enzim phiên mã

B. quy định tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành

C. tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng điều hoà.

D. tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên các gen cấu trúc. 

Phương pháp giải

Cấu trúc của operon Lac:

- Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng

- Vùng vận hành (O): là đoạn mang trình tự nuclêôtit đặc biệt, là nơi bám của prôtêin ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

- Vùng khởi động (P): nơi bám của enzim ARN-polimeraza khởi đầu sao mã.

- Gen điều hòa (R): không thuộc thành phần của opêron nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều hoà hoạt động các gen của opêron qua việc sản xuất prôtêin ức chế.

Hướng dẫn giải

Quy định tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành

Chọn B

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM