Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 10: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 10 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 10: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

1. Giải bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%).

- Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP: .....................................

Phương pháp giải

- Để tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới, ta sử dụng công thức: 

Tỉ trọng = (GDP của Trung Quốc)/(GDP của thế giới).100%

- Từ sự thay đổi GDP qua các năm để nhận xét: Trung Quốc có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới

Hướng dẫn giải

- Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP:

+ Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới tăng qua các năm tăng từ 1,9% (1985) lên 4,03% (2004); sau 19 năm, tăng được 2,13%, tăng gấp 2,1 lần.

+ Trung Quốc có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới.

2. Giải bài 2 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

Phương pháp giải

- Dựa vào số liệu được cho trong bảng và kiến thức về vẽ biểu đồ tròn để vẽ biểu đồ theo yêu cầu đề bài

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: 

+ Tỉ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh 

+ Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh

+ Tỉ trọng khu vực dịch vụ tăng nhẹ 

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc

- Nhận xét:

Quan sát biểu đồ ta thấy, tỉ trọng của ba khu vực kinh tế của Trung Quốc có sự thay đổi trong hai năm 1985 và năm 2004. Cụ thể là:

+ Tỉ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh từ 49% giảm còn 14,7%

+ Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh từ 19,7% tăng lên 50,8%

+ Tỉ trọng khu vực dịch vụ tăng nhẹ từ 31,3% lên 34,5%

3. Giải bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ so sánh về “Tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc với Nhật Bản, Anh và Ấn Độ” và nhận xét:

Phương pháp giải

- Dựa vào số liệu về tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của các nước ta vẽ biểu đồ cột để so sánh

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: Trung Quốc có sản lượng công nghiệp và xây dựng lớn thứ 2 sau Nhật Bản

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét:

+ Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, trong bốn nước thì Trung Quốc có sản lượng công nghiệp và xây dựng lớn thứ 2 sau Nhật Bản.

+ So với 3 nước Nhật, Anh, Ấn Độ thì: Sản lượng công nghiệp và xây dựng của Nhật Bản cao hơn gần 2 lần so với Trung Quốc nhưng Trung Quốc lại cao gấp 1,5 lần so với Anh và 4,7 lần so với Ấn Độ.

4. Giải bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 10.4 trong SGK, em hãy:

- Vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung quốc qua các năm”.

- Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu: ..........................................

Phương pháp giải

- Từ số liệu về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu trong bảng trên để vẽ biểu đồ tròn

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: 

+ Tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng giảm đi

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên nhưng cũng không đều

+ Cán cân xuất nhập khẩu: năm 1985 Trung Quốc là nước nhập siêu, năm 1995 và 2004 Trung Quốc xuất siêu

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ

- Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu:

 Cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc có sự thay đổi trong giai đoạn 1985 - 2004:

+ Tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng giảm đi, giảm từ 60,7% (1985) xuống còn 48.6% (2004), giảm được 12.1%. tuy nhiên mức độ giảm không đều.

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên nhưng cũng không đều, tăng từ 39,3% (1985) lên 51,4% (2004).

+ Cán cân xuất nhập khẩu: Năm 1985 Trung Quốc là nước nhập siêu, nhưng các năm 1995 và 2004 Trung Quốc xuất siêu.

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM