Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á là tài liệu học tốt môn Địa lí lớp 11 được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các em giải bài tập nhanh chóng và chính xác. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

1. Giải bài 1 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng 11 trong SGK em hãy:

- Sự khác nhau giữa các khu vực về chi tiêu bình quân theo đầu người của khách du lịch quốc tế đến nói lên điều gì?

- Em hãy đề xuất các giải pháp để khách du lịch quốc tế đến nước ta có số lượng nhiều hơn và mỗi vị khách cũng phải chi nhiều tiền hơn cho chuyến du lịch của mình?

Phương pháp giải

- Từ sự khác nhau về số liệu giữa các khu vực về chi tiêu bình quân theo đầu người của khách du lịch thể hiện số lượt khách đến và mức độ chi tiêu của khách du lịch

- Giải pháp để khách du lịch quốc tế đến nước ta có số lượng nhiều hơn: mở rộng các địa điểm du lịch, quảng bá, thái độ phục vụ,...

Hướng dẫn giải

- Sự khác nhau giữa các khu vực về chi tiêu bình quân theo đầu người của khách du lịch quốc tế đến:

+ Khu vực có mức doanh thu về chi tiêu của khách du lịch nhiều nhất là Đông Á và ít nhất là Đông Nam Á

+ Khu vực có mức doanh thu về chi tiêu của khách du lịch cao nói lên số lượt khách đến và mức độ chi tiêu của khách du lịch là rất lớn.

- Các giải pháp để khách du lịch quốc tế đến nước ta có số lượng nhiều hơn và mỗi vị khách cũng phải chi nhiều tiền hơn cho chuyến du lịch của mình

+ Xây dựng và mở rộng các địa điểm du lịch thiên nhiên và nhân văn.

+ Quảng bá về du lịch của Việt Nam với thế giới.

+ Đa dạng các sản phẩm, hàng hóa.

+ Nâng cao thái độ phục vụ đối với khách du lịch nước ngoài.

2. Giải bài 2 trang 57 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào hình 11.9 trong SGK, em hãy đánh dấu × vào ô trống ứng với ý em cho là đúng:

Hình 11.9 Biểu đồ giá trị xuất nhập khẩu của một số nước trong khu vực Đông Nam Á

a. Xin-ga-po là nước luôn dẫn đầu về giá trị xuất nhập khẩu.

☐ Đúng               ☐ Sai

b. Việt Nam luôn là nước đứng thứ 2 về giá trị sản lượng xuất nhập khẩu.

☐ Đúng               ☐ Sai

c. Việt Nam là nước luôn đứng sau Thái Lan về giá trị, sản lượng xuất nhập khẩu.

☐ Đúng               ☐ Sai

d. Mi-an-ma luôn là nước đứng cuối cùng về giá trị sản lượng xuất, nhập khẩu.

☐ Đúng               ☐ Sai

e. Việt Nam là nước luôn có cán cân về giá trị sản lượng xuất, nhập khẩu âm.

☐ Đúng               ☐ Sai

f. Xin-ga-po và Thái Lan là nước luôn có cán cân về giá trị sản lượng xuất, nhập khẩu dương.

☐ Đúng               ☐ Sai

Phương pháp giải

Căn cứ vào biểu đồ đã cho để xác định:

- Nước luôn dẫn đầu về giá trị xuất nhập khẩu và đứng cuối cùng

- Vị thứ của Việt Nam về giá trị sản lượng xuất nhập khẩu

- Nước có cán cân về giá trị sản lượng xuất, nhập khẩu âm và dương

Hướng dẫn giải

a. Xin-ga-po là nước luôn dẫn đầu về giá trị xuất nhập khẩu.

☒ Đúng               ☐ Sai

b. Việt Nam luôn là nước đứng thứ 2 về giá trị sản lượng xuất nhập khẩu.

☐ Đúng               ☒ Sai

c. Việt Nam là nước luôn đứng sau Thái Lan về giá trị, sản lượng xuất nhập khẩu.

☒ Đúng               ☐ Sai

d. Mi-an-ma luôn là nước đứng cuối cùng về giá trị sản lượng xuất, nhập khẩu.

☒ Đúng               ☐ Sai

e. Việt Nam là nước luôn có cán cân về giá trị sản lượng xuất, nhập khẩu âm.

☒  Đúng               ☐ Sai

f. Xin-ga-po và Thái Lan là nước luôn có cán cân về giá trị sản lượng xuất, nhập khẩu dương.

☐ Đúng              ☒  Sai

3. Giải bài 3 trang 57 Tập bản đồ Địa lí 11

Chọn 3 từ thích hợp: Việt Nam; Xingapo điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

- Tuy có số dân ít nhất trong số 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng ....... lại có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất.

- ....... có số dân cao nhất trong 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng ....... có giá trị sản lượng xuất nhập khẩu chỉ đứng thứ 3.

- Năm 2004, ....... là nước nhập siêu lớn nhất trong số 4 nước.

Phương pháp giải

Để hoàn thành những câu trên cần nắm được:

- Nước có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất trong 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma)

- Nước có số dân cao nhất trong 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma)

- Nước nhập siêu lớn nhất trong số 4 nước năm 2004

Hướng dẫn giải

- Tuy có số dân ít nhất trong số 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng Xingapo lại có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất.

- Việt Nam có số dân cao nhất trong 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng Việt Nam có giá trị sản lượng xuất nhập khẩu chỉ đứng thứ 3.

- Năm 2004, Việt Nam là nước nhập siêu lớn nhất trong số 4 nước.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM