Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi (tiết 1) được eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 11. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi

1. Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào trang kí hiệu chung và lược đồ trên, em hãy điền vào bảng sau tên các quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản ở Châu Phi và đánh dấu X vào các cột khoáng sản của các quốc gia đó.

Lược đồ khoáng sản châu Phi

Phương pháp giải

Dựa vào biểu đồ đã cho để xác định tài nguyên khoáng sản của các quốc gia ở Châu Phi, từ đó hoàn thành bảng đã cho.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng 5.1 SGK và quan sát biểu đồ dưới đây, điền tiếp ghi chú các kí hiệu A, B, C, D thể hiện tên châu lục, nhóm nước tương ứng.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích và khai thác bảng số liệu về tỉ suất sinh thô, sinh tử để hoàn thành bảng ghi chú trong biểu đồ trên.

Hướng dẫn giải


3. Giải bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào biểu đồ "Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước", em hãy:

A. Nhận xét về tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Châu Phi so với thế giới...............

B. Đánh dấu x vào ý đúng

a. Tốc độ tăng trưởng GDP của Nam Phi tăng liên tục qua các năm. 

b. Từ năm 1985, cứ sau khoảng 10 năm, Côngô lại rơi vào thời kì suy thoái.

c. Tăng trưởng GDP của Gana luôn luôn cao hơn tăng trưởng GDP trung bình của thế giới.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng khai thác lược đồ để:

- Nhận xét về tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Châu Phi so với thế giới

- Xác định các câu trên đúng hay sai: Tốc độ tăng trưởng GDP của Nam Phi tăng liên tục qua các năm

Hướng dẫn giải

A. Nhận xét: Tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Châu Phi so với thế giới:

- Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2004, một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP tương đối cao như An-ghê-ri (5,2% năm 2004)

- Một số nước có tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng của thế giới: An-giê-ri (5,2%), Ga-na (5,2%)

- Riêng Nam Phi (3,7%) và Công-gô (4,0%) có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới.

B. 

a. Tốc độ tăng trưởng GDP của Nam Phi tăng liên tục qua các năm.

→ Đúng

b. Từ năm 1985, cứ sau khoảng 10 năm, Côngô lại rơi vào thời kì suy thoái

→Sai

c. Tăng trưởng GDP của Gana luôn luôn cao hơn tăng trưởng GDP trung bình của thế giới

→Sai

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM