Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 9: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

Mời các em cùng eLib củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng làm bài về Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản với tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 9 tiết 1. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 9: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

1. Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 11

Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy xác định và tô màu lãnh thổ Nhật Bản? Điền tên 4 đảo lớn, tên biển bao quanh và tên các nước có đường biên giới trên biển chung với Nhật Bản?

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ tự nhiên Nhật Bản đối chiếu với lược đồ trống ở trên để xác định: 

- 4 đảo lớn

- Biển bao quanh

- Các nước có đường biên giới trên biển chung

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Nhật Bản để phát triển kinh tế theo dàn ý trong bảng sau:

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản để chỉ ra những thuận lợi và khó khăn:

- Địa hình: chủ yếu đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp

- Khí hậu: khí hậu gió mùa, nhiều mưa

- Vùng biển: biển rộng lớn

- Khoáng sản: nghèo khoáng sản

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào biểu đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy:

- Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi.

- Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

- Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.

- Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số của Nhật Bản? Nêu ảnh hưởng của biến động dân số đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế?

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích biểu đồ để xác định:

- Xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi, 15 đến 64 tuổi, từ 65 tuổi trở lên

- Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số: cơ cấu dân số của Nhật Bản đang già hóa

- Ảnh hưởng: áp lực cho xã hội về vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nguồn nhân lực lao động cạn kiệt

Hướng dẫn giải

- Nhóm tuổi dưới 15 tuổi đang có xu hướng giảm mạnh

- Nhóm tuổi lao động có xu hướng tăng nhẹ

- Nhóm tuổi 65 tuổi trở lên đang có xu hướng tăng nhanh.

- Nhận xét: Cơ cấu dân số của Nhật Bản đang già hóa

- Ảnh hưởng:

+ Dân số ngày càng già hóa, tỉ lệ dân số phụ thuộc tăng lên, áp lực cho xã hội về vấn đề chăm sóc người cao tuổi.

+ Chính sự già hóa dân số sẽ khiến cho nguồn nhân lực lao động của Nhật Bản ngày càng cạn kiệt. Nhật Bản phải thuê nhân công từ các nước khác .

4. Giải bài 4 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào các bảng 9.2 và 9.3 kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

Thời kì 1950 – 1973, đặc điểm tốc độ phát triển kinh tế và phân tích nguyên nhân?

Tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973?

Phương pháp giải

Dựa vào sự thay đổi về tốc độ tăng GDP của Nhật qua các năm để nêu

+ Đặc điểm: kinh tế có tốc độ phát triển nhanh chóng

+ Nguyên nhân: Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, tập trung vào các ngành then chốt

+ Các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973

Hướng dẫn giải

- Thời kì 1950 – 1973, đặc điểm tốc độ phát triển kinh tế và phân tích nguyên nhân:

+ Giai đoạn 1950 – 1973: Nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh chóng.

+ Nguyên nhân:

  • Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn, gắn liền với áp dụng kĩ thuật mới.
  • Tập trung vào các ngành then chốt, có trọng điểm cho từng giai đoạn
  • Duy trì cơ cấu hai tầng, vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công.

- Tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973:

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm sút qua các, năm 1990 là 5,1% đến năm 2001 giảm còn 0,4%.

+ Tuy nhiên, đến năm 2003, nền kinh tế có sự phát triển khá hơn, năm 2005 tốc độ tăng GDP là 2,5%

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM