Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh lớp 6.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

1. Giải bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 6

Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

a, Yêu cầu

- Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

b, Hướng dẫn cách tiến hành:

Bước 1: Lập một hệ trục:

OX thể hiện lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưa

O’X’ thể hiện nhiệt độ, 1cm ứng với 5oC

Trục ngang biểu hiện các tháng, 1cm ứng với 1 tháng

Bước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn. Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội

Bước 3: Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽ

- Sau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Đơn vị để tính nhiệt độ là ............... Đơn vị để tính lượng mưa là ............... 

- Nhiệt độ cao nhất: ............... vào tháng ............... Nhiệt độ thấp nhất: ............... vào tháng ............... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: ............... 

- Lượng mưa cao nhất: ............... vào tháng ............... Lượng mưa thấp nhất: ............... vào tháng ............... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: ...............

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu về nhiệt độ và lượng mưa trong 12 tháng của Hà Nội và gợi ý cách tiến hành ở trên để:

- Vẽ biểu đồ cột

- Phân tích biểu đồ về:

+ Yếu tố được thể hiện theo đường và biểu hiện bằng biểu đồ hình cột

+ Trục dọc bên phải và bên trái, đơn vị của mỗi đại lượng

- Nhiệt độ và lượng mưa tháng cao nhất và thấp nhất

Hướng dẫn giải

   Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong năm của Hà Nội

- Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ gồm nhiệt độ và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.

- Yếu tố trên biểu đồ được thể hiện theo đường là yếu tố nhiệt độ.

- Yếu tố trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột là yếu tố lượng mưa.

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nhiệt độ.

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố lượng mưa.

- Đơn vị để tính nhiệt độ là oC. Đơn vị để tính lượng mưa là mm.

- Nhiệt độ cao nhất: 28,9oC vào tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4oC vào tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 12,5oC

- Lượng mưa cao nhất: 335mm vào tháng VIII. Lượng mưa thấp nhất: 23mm vào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 312mm.

2. Giải bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 6

Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau:

a, Địa điểm A

Nhiệt độ cao nhất khoảng ................, nhiệt độ thấp nhất khoảng ................ Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa ................, đó là các tháng ................ Địa điểm A nằm ở nửa cầu ................ của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng ................

b, Địa điểm B

Nhiệt độ cao nhất khoảng ................, nhiệt độ thấp nhất khoảng ................ Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa ................, đó là các tháng ................ Địa điểm B nằm ở nửa cầu ................ của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng ................

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng đọc và phân tích số liệu về nhiệt độ và lượng mưa trong hai biểu đồ trên để xác định:

- Nhiệt độ cao nhất, thấp nhất trong năm

- Số tháng không có mưa

- Dựa vào nhiệt độ tháng thấp nhất để xác định vị trí điểm A, B

Hướng dẫn giải

a, Địa điểm A

Nhiệt độ cao nhất khoảng 30,5oC, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22oC. Trong năm có 6 tháng không có mưa, đó là các tháng XI, XII, I, II, III, IV. Địa điểm A nằm ở nửa cầu Bắc của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng I.

b, Địa điểm B

Nhiệt độ cao nhất khoảng 20,5oC, nhiệt độ thấp nhất khoảng 10oC Trong năm không có tháng nào không có mưa. Địa điểm B nằm ở nửa cầu Nam của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng VII.

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM