Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

1. Giải bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 6

Quan sát quả Địa cầu và hình 1, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...):

Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường....................................

Đường kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là..........kinh tuyến này có tên gọi là............. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ ở hình 1.

Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường............... Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là............. Đường này được gọi là...............

Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ.

Phương pháp giải

Căn cứ vào kiến thức về hệ thống các đường kinh tuyến, vĩ tuyến và kĩ năng quan sát quả địa cầu để xác định:

- Đường nối liền cực Bắc và cực Nam

- Số đo đường kinh tuyến đi qua Luân Đôn

-  Đường tròn nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến

- Đường vĩ tuyến dài nhất

Hướng dẫn giải

- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường kinh tuyến.

- Đường kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là 00 kinh tuyến này có tên gọi là kinh tuyến gốc. 

- Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường vĩ tuyến. Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là 00. Đường này được gọi là xích đạo.

Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ.

2. Giải bài 2 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng quan sát quả địa cầu để xác định ở mỗi hình:

- Nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam

- Nửa cầu Đông, nửa cầu Tây

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào hình 1 em hãy cho biết châu nào có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua.........................

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến để xác định: Châu lục có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua

Hướng dẫn giải

Châu lục có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua là châu Phi.

4. Giải bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được:

☐ Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o

☐ Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông.

☐ Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Tây.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o

Hướng dẫn giải

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được:

☒ Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o

☐ Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông.

☐ Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Tây.

☐ Tất cả các ý trên.

5. Giải bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

☐ Đường xích đạo.

☐ Vĩ tuyến 0o.

☐ Vĩ tuyến gốc.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

+ Đường xích đạo.

+ Vĩ tuyến 0o.

+ Vĩ tuyến gốc.

Hướng dẫn giải

Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

☐ Đường xích đạo.

☐ Vĩ tuyến 0o.

☐ Vĩ tuyến gốc.

☒ Tất cả các ý trên.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM