Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt, eLib xin giới thiệu nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất bên dưới đây. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

1. Giải bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Quan sát hình sau, em hãy:

- Tô màu vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ lục địa, tô màu xanh vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ đại dương.

- Dựa vào số liệu SGK, em hãy tính rồi điền tiếp vào bảng (trang 17) sao cho đúng (diện tích mỗi nửa cầu là 255 triệu km2):

- Nhận xét chung về tỉ lệ lục địa và đại dương.

Phương pháp giải

- Căn cứ vào tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương được cho ở hình bên để xác định phần diện tích theo yêu cầu

- Để hoàn thành bản trên ta dựa vào tỉ lệ trong hình đã cho và công thức tính diện tích:

Diện tích = (Diện tích mỗi nửa cầu). (Tỉ lệ)

Hướng dẫn giải

- Tô màu:

- Nhận xét chung về tỉ lệ lục địa và đại dương: Trên bề mặt trái Đất, diên tích đại dương chiếm tỉ lệ lớn (khoảng 70,8%), lớn gấp 2,4 lần tỉ lệ diện tích của lục địa (khoảng 29,2%).

2. Giải bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Quan sát hình 29 trong SGK, đối chiếu với hình 2:

Em hãy điền vào chỗ chấm (...) tên của các bộ phận: Thềm lục địa, sườn lục địa, rìa lục địa

Nêu độ sâu của:

Thềm lục địa..................................

Sườn lục địa........................................

Phương pháp giải

Dựa vào hình vẽ về bộ phận rìa lục địa để xác định độ sâu của:

- Thềm lục địa

- Sườn lục địa

Hướng dẫn giải

Độ sâu của:

- Thềm lục địa: Từ 0m đến -200m.

- Sườn lục địa: Từ -200m đến -2500m.

3. Giải bài 3 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào diện tích đã thể hiện trên bản đồ ở hình 3 (trang 18), em hãy điền tiếp tên các lục địa vào chỗ chấm (...) và cho biết:

Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở (bán cầu nào)?

Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở (bán cầu nào)?

Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu nam?

Phương pháp giải

Căn cứ vào bản đồ đã cho để xác định:

- Lục địa có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất

- Lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam

Hướng dẫn giải

- Lục địa có diện tích lớn nhất là lục địa Á – Âu. Lục địa đó nằm ở bán cầu Bắc.

- Lục địa có diện tích nhỏ nhất là lục địa Ôxtrâylia. Lục địa đó nằm ở bán cầu Nam.

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc là lục địa Bắc Mĩ và lục địa Á – Âu.

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam là lục địa Ôxtrâylia và lục địa Nam Cực

4. Giải bài 4 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào số liệu về diện tích các đại dương trên thế giới trong SGK (trang 35), em hãy:

Điền tiếp tên các đại dương vào chỗ chấm (...) ở biểu đồ của hình 4 cho đúng.

Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu về diện tích các đại dương để xác định:

- Đại dương có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm: (Tổng diện tích các địa dương)/(Diện tích bề mặt Trái Đất).100%

Hướng dẫn giải

- Đại dương có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương là Thái Bình Dương.

- Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương là Bắc Băng Dương.

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm 70,8%.

Điền vào hình:

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM