Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 10 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập Cấu tạo bên trong của Trái Đất. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

1. Giải bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào hình 1, 2, 3 và kết hợp với nội dung SGK, em hãy cho biết: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?

Phương pháp giải

Kết hợp ba hình vẽ đã cho để xác định cấu tạo bên trong của Trái Đất:

- Vỏ Trái Đất

- Lớp trung gian

- Lõi Trái Đất

Hướng dẫn giải

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp. Đó là: vỏ Trái Đất, lớp trung gian và lõi Trái Đất.

2. Giải bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào độ dày và đặc điểm của mỗi lớp cấu tạo bên trong Trái Đất đã cho dưới đây, em hãy điền số và chữ vào các ô tương ứng của bảng để thấy rõ đặc điểm của mỗi lớp.

A. Độ dày trên 3 000 km

B. Độ dày từ 5 đến 70 km

C. Độ dày gần 3 000 km

I. Rắn chắc

II. Lỏng ở ngoài, rắn ở trong

III. Từ quánh dẻo đến lỏng

1. Khoảng từ 1500oC đến 4700oC

2. Cao nhất khoảng 5000oC

3. Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao nhưng tối đa là 1000oC

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức cấu tạo bên trong của Trái Đất để xác định độ dày và đặc điểm của mỗi lớp:

- Vỏ Trái Đất

- Lớp trung gian

- Lõi Trái Đất

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào hình 3, em hãy nhận xét về sự phân bố chiều dày của lớp vỏ Trái Đất (nơi nào dày, nơi nào mỏng).

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích hình ảnh để nhận xét về sự phân bố chiều dày của lớp vỏ Trái Đất: 

- Dày ở trên lục địa

- Mỏng dưới đại dương

Hướng dẫn giải

Lớp vỏ Trái Đất có sự phân bố khác nhau: Lớp vỏ Trái Đất dày ở trên lục địa và mỏng ở dưới đại dương.

4. Giải bài 4 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất:

Đặc điểm của chiều dày lớp vỏ Trái Đất là:

☐ Nơi dày, nơi mỏng.

☐ Mỏng ở đại dương.

☐ Dày ở vùng núi.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Cần nắm được đặc điểm của chiều dày lớp vỏ Trái Đất:

- Nơi dày, nơi mỏng.

- Mỏng ở đại dương.

- Dày ở vùng núi.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm của chiều dày lớp vỏ Trái Đất là:

☐ Nơi dày, nơi mỏng.

☐ Mỏng ở đại dương.

☐ Dày ở vùng núi.

☒ Tất cả các ý trên.

5. Giải bài 5 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai:

Các địa mảng là những bộ phận nổi cao trên mực nước biển như các lục địa hay các đảo:

☐ Đúng.                            ☐ Sai.

Phương pháp giải

Địa mảng là các mảng của lớp vỏ Trái Đất và phần trên của lớp phủ, cùng nhau được gọi chung là thạch quyển

Hướng dẫn giải

Các địa mảng là những bộ phận nổi cao trên mực nước biển như các lục địa hay các đảo:

☐ Đúng.                             ☒ Sai.

6. Giải bài 6 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng:

Khi địa mảng xô vào nhau sẽ:

☐ Tạo ra núi lửa.

☐ Gây ra động đất.

☐ Hình thành núi.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Cần nắm được hệ quả của việc địa mảng xô vào nhau:

- Tạo ra núi lửa

- Gây ra động đất

- Hình thành núi

Hướng dẫn giải

Khi địa mảng xô vào nhau sẽ:

☐ Tạo ra núi lửa.

☐ Gây ra động đất.

☐ Hình thành núi.

☒ Tất cả các ý trên.

7. Giải bài 7 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai:

Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo thành núi ngầm dưới đại dương, có vật chất dưới sâu đùn lên:

☐ Đúng.                                ☐ Sai.

Phương pháp giải

Để xác định câu trên đúng hay sai cần ghi nhớ: Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo thành núi ngầm dưới đại dương, có vật chất dưới sâu đùn lên

Hướng dẫn giải

Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo thành núi ngầm dưới đại dương, có vật chất dưới sâu đùn lên:

☒ Đúng.                              ☐ Sai.

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM