Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 18 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí. Mời các em cùng theo dõi. Chúc các em học tốt!

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

1. Giải bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) ở các câu sau:

- Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,...) ở một số địa phương trong một .......... 

- Khí hậu là sự .......... tình hình .......... ở một địa phương trong ..........

Phương pháp giải

Để hoàn thành các câu trên cần nắm được khái niệm:

- Thời tiết

- Khí hậu

Hướng dẫn giải

- Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,...) ở một số địa phương trong một thời gian ngắn.

- Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở một địa phương trong một thời gian dài.

2. Giải bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây, sao cho phù hợp:

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ cần nắm được sự thay đổi nhiệt độ không khí giữa miền gần biển và miền nằm sâu trong lục địa

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

- Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

- Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao).

Phương pháp giải

- Nhiệt độ trung bình năm = (tổng nhiệt độ trung bình tháng)/12

- Dựa số liệu đã xử lí để nhận xét 

- Dựa vào đặc điểm Hà Nội nằm ở vĩ độ cao hơn so với Nha Trang và ảnh hưởng của gió mùa để giải thích

Hướng dẫn giải

- Tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

- Nhận xét:

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội (23,5oC), thấp hơn 2,8oC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3oC)

- Nguyên nhân:

+ Hà Nội nằm ở vĩ độ cao hơn so với Nha Trang nên lượng ánh sáng và nhiệt nhận được từ Mặt Trời ít hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.

+ Đồng thời vào mùa đông, Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ xuống thấp.

- Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Đà Lạt là 18,3oC thấp hơn đến 8oC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3oC).

+ Có sự khác biệt này là do vì Đà Lạt nằm ở độ cao 1513m, lớn hơn nhiều so với Nha Trang nằm ở độ cao 6m so với mực nước biển; càng lên cao nhiệt độ càng giảm, trung bình giảm 0,6oC/100m.

4. Giải bài 4 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền các số liệu về nhiệt độ: 0oC, 25oC, 8oC, 18oC vào chỗ chấm (...) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy?

Phương pháp giải

- Dựa vài kiến thức sự thay đổi nhiệt độ của không khí để xác định nhiệt độ tại các điểm A, B, C, D

- Để giải thích ta dựa vào đặc điểm: Càng lên gần cực, góc chiếu của tia sáng Mặt Trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.

Hướng dẫn giải

- Điền như vậy vì: Ở xích đạo, quanh năm có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời với mặt đất lớn nên nên nhận được nhiều nhiệt, nhiệt độ không khí cao. Càng lên gần cực, góc chiếu của tia sáng Mặt Trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM