Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa dưới đây. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

1. Giải bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào:

Điểm nào suốt 24h không được chiếu sáng.............................

Điểm nào suốt 24h đều được chiếu sáng.................................

Điểm nào có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h...............................

Điểm nào có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h........................

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác số liệu từ hình đã cho để xác định vị trí:

- Suốt 24h không được chiếu sáng

- Suốt 24h đều được chiếu sáng

- Có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h

- Có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h

Hướng dẫn giải

- Điểm suốt 24h không được chiếu sáng: Từ vòng cực Nam đến cực Nam.

- Điểm suốt 24h đều được chiếu sáng: Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc

- Điểm có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Nam.

- Điểm có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Bắc.

2. Giải bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào hình 1 trang 13 vẽ ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12, kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết:

Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9........................................

Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau.....................................

Phương pháp giải

Căn cứ vào hình đã cho để xác định vị trí:

- Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9

- Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau

Hướng dẫn giải

Điểm cực Bắc được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9.

Điểm cực Nam được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau.

3. Giải bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng

Ở xích đạo có:

☐ 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.

☐ Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.

☐ Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa để xác định: Ở xích đạo có 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.

Hướng dẫn giải

Ở xích đạo có:

☒ 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.

☐ Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12.

☐ Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6.

☐ Tất cả các ý trên.

4. Giải bài 4 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

☐ Vòng cực Bắc.           ☐ Vòng cực Nam.

☐ Cực Bắc.                    ☐ Cực Nam.

Phương pháp giải

Kết hợp kiến thức sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời  để xác định vị trí có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau

Hướng dẫn giải

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

☐ Vòng cực Bắc.          ☐ Vòng cực Nam.

☐ Cực Bắc.                   ☒ Cực Nam.

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM