Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

1. Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

Em hãy cho biết:

- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?

- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ ............ cm. Khoảng cách thực tế là ...........

Phương pháp giải

- Căn cứ vào bảng chú giải để xác định sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức

- Khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: 

+ Dùng thước đo khoảng cách từ X1 đến X2

+ Khoảng cách thực tế = (Khoảng cách trên bản đồ). (Tỉ lệ)

Hướng dẫn giải

- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là 40m.

- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2:

+ Khoảng cách trên bản đồ 9.7cm.

+ Khoảng cách thực tế là 970m.

2. Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:

Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:

So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn, vì sao?

Phương pháp giải

- Cần có kĩ năng khai thác lược đồ, sơ đồ và lát cắt địa lí để xác định độ cao của các điểm A, B, C

- Dựa vào hoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn DE và GH để giải thích đoạn nào dốc hơn

Hướng dẫn giải

- So sánh đoạn DE với đoạn GH: Đoạn DE dốc hơn vì khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn DE ngắn hơn khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn GH.

3. Giải bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết?

Phương pháp giải

Dựa vào khoảng các giữa các đường đồng mức ở sườn đông và sườn tây để xác định:

- Sườn nào dốc hơn

- Sườn nào thoải hơn

Hướng dẫn giải

Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, ta thấy: Sườn núi phía đông thoải hơn và sườn núi phía tây dốc hơn. Vì khoảng các giữa các đường đồng mức ở sườn đông thưa hơn khoảng cách giữa các đường đồng mức ở sườn tây.

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM