Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

1. Giải bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác lược đồ để xác định ở các đại dương:

- Tên dòng biển

- Nơi xuất phát

- Hướng chảy

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào lược đồ hình sau, em hãy:

- Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:

- Giải thích vì sao ở cùng một vĩ độ mà các địa điểm đó lại có nhiệt độ khác nhau

Phương pháp giải

- Cần có kĩ năng phân tích số liệu để xác định nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D

- Để giải thích vì sao ở cùng một vĩ độ mà các địa điểm đó lại có nhiệt độ khác nhau ta dựa vào sự ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh

Hướng dẫn giải

Những địa điểm này nằm trên cùng 1 vĩ độ nhưng lại có nhiệt độ khác nhau, tăng dần từ Tây sang Đông vì:

- Địa điểm A và B là nơi có dòng biển lạnh Labrađô và dòng biển lạnh Grơnlen chảy qua, các dòng này mang theo nhiệt độ thấp từ vùng vĩ độ cao xuống, làm nhiệt độ các vùng chúng chảy qua hạ thấp.

- Địa điểm C và D có nhiệt độ cao hơn vì có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy từ vùng vĩ độ thấp phía Nam lên, mang theo nhiệt độ cao sưởi ấm các vùng mà nó đi qua.

Ngày:22/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM