Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 19 của eLib dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Khí áp và gió trên Trái Đất. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

1. Giải bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

- Khí áp là ........... của không khí.

- Gió là sự ........... của không khí từ các khu khí áp ........... đến các khu khí áp ...........

Phương pháp giải

Để hoàn thành các câu trên cần nắm được định nghĩa về:

- Khí áp

- Gió

Hướng dẫn giải

- Khí áp là sức nén lên bề mặt Trái Đất của không khí.

- Gió là sự di chuyển của không khí từ các khu khí áp cao đến các khu khí áp thấp.

2. Giải bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ý em cho là đúng:

- Do có sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên:

☐ Có sự đan xen giữa các đai áp cao và áp thấp từ xích đạo về cực.

☐ Hình thành áp thấp ở xích đạo, áp cao ở hai cực.

☐ Các đai khí áp bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt.

- Nguyên nhân sinh ra gió là do có sự chênh lệch về:

☐ Khí áp.                     ☐ Nhiệt độ.

☐ Độ cao.                    ☐ Độ ẩm.

Phương pháp giải

Căn cứ vào kiến thức gió và hoàn lưu khí quyển để xác định:

- Hệ quả của sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương

- Nguyên nhân sinh ra gió 

Hướng dẫn giải

- Do có sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên:

☐ Có sự đan xen giữa các đai áp cao và áp thấp từ xích đạo về cực.

☐ Hình thành áp thấp ở xích đạo, áp cao ở hai cực.

☒ Các đai khí áp bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt.

- Nguyên nhân sinh ra gió là do có sự chênh lệch về:

☒ Khí áp.                          ☐ Nhiệt độ.

☐ Độ cao.                         ☐ Độ ẩm.

3. Giải bài 3 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền tiếp tên các khí áp (cao hoặc thấp) và các loại gió vào chỗ chấm (...) ở hình 1.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về các đai khí áp và hướng gió trên Trái Đất để xác định tên các khí áp và các loại gió vào hình vẽ trên

Hướng dẫn giải

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM