Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 5 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. Mời các em cùng theo dõi. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

1. Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào bản đồ hình 1, em hãy cho biết:

Hình 1

- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm.

- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu đường.

- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu diện tích.

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ đã cho và kiến thức về các kí hiệu trên bản đồ để xác định nội dung thể hiện:

- Kí hiệu điểm

- Kí hiệu đường

- Kí hiệu diện tích

Hướng dẫn giải

- Những nội dung ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm: Các mỏ khoáng sản (than, sắt, đồng, thiếc, apatit, niken), nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, sân bay, hải cảng, thủ đô, các điểm dân cư.

- Những nội dung ở bản đồ thể hiện kí hiệu đường: Đường sắt, đường ô tô, ranh giới vùng, biên giới quốc gia.

- Những nội dung ở bản đồ thể hiện kí hiệu diện tích: Đất trồng cây lương thực; đất trồng cây công nghiệp, rừng.

2. Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau:

Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

☐ Đúng                                     ☐ Sai

Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.

☐ Đúng                                     ☐ Sai

Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.

☐ Đúng                                     ☐ Sai

Phương pháp giải

Dựa vài kiến thức về các loại kí hiệu trên bản đồ để xác định loại kí hiệu khi thể hiện:

- Vị trí các nhà máy

- Các sân bay, hải cảng

- Ranh giới các tỉnh 

Hướng dẫn giải

Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

☒ Đúng                                     ☐ Sai

Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.

☐ Đúng                                     ☒ Sai

Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.

☐ Đúng                                     ☒ Sai

3. Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 6

Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng.

Phương pháp giải

Cần nắm kiến thức cách biểu hiện địa hình trên bản đồ để xác định độ cao của các đường đồng mức 

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☐ Đúng                                 ☐ Sai

Phương pháp giải

Để xác định câu trên đúng hay sai cần ghi nhớ: Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc

Hướng dẫn giải

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☒ Đúng                                    ☐ Sai

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM