Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 4 của eLib dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

1. Giải bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

Em hãy điền các hướng: Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T), Đông Bắc (Đb), Đông Nam (ĐN), Tây Bắc (TB), Tây Nam (TN) vào trong các vòng tròn trong bình vẽ và bốn hướng vào bản đồ Việt Nam ở hình 1 trang 7

Hình 1

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về phương hướng trên bản đồ để xác định vào hình đã cho các hướng: Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T), Đông Bắc (Đb), Đông Nam (ĐN), Tây Bắc (TB), Tây Nam (TN)

Hướng dẫn giải

Hình 1

2. Giải bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào bản đồ (hình 2) em hãy:

Hình 2

Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và điểm H vào bảng dưới đây:

Điền các hướng vào đầu mũi tên ở hình 2.

Phương pháp giải

- Để xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và điểm H cần ghi nhớ: Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở dưới, kinh độ ở trên

- Cần nắm kiến thức về các phương hướng chính trên bản đồ

Hướng dẫn giải

Hình 2

3. Giải bài 3 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

Hãy điền các hướng vào đầu mũi tên của hình 3

Phương pháp giải

Cần nắm kiến thức về các phương hướng chính trên bản đồ để xác định các hướng vào đầu mũi tên trong hình trên

Hướng dẫn giải


Hình 3

4. Giải bài 4 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh dấu × vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

☐ Đúng                                 ☐ Sai

Phương pháp giải

Cần nắm cách viết tọa độ địa lí để chọn đáp án đúng: Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở dưới, kinh độ ở trên.

Hướng dẫn giải

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

☐ Đúng                                ☒ Sai

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM