Địa lý 7 Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Bài học Địa lý 7 Bài 33 "Các khu vực châu Phi (tiếp theo)" giúp các em hoàn thiện kiến thức về ba khu vực chính của châu Phi. Từ đó có sự so sánh, đối chiếu giữa ba khu vực này khác nhau như thế nào.

Địa lý 7 Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khu vực Nam Phi

a. Khái quát tự nhiên

- Địa hình:

 • Là cao nguyên khổng lồ cao trung bình hơn 1000m.
 • Phía đông nam là dãy Đrê-ken-béc nằm sát biển cao 3000m.
 • Trung tâm là bồn địa Ca-la-ha-ri.

- Khí hậu:

 • Phần lớn Nam Phi nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới. Cực Nam có khí hậu địa trung hải.
 • Lượng mưa và thảm thực vật phân hoá theo chiều từ tây sang đông.

b. Khái quát kinh tế- xã hội

Lược đồ kinh tế châu Phi

 - Dân cư gồm nhiều chủng tộc Nê-grô-it, Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it và người lai.

 - Tôn giáo chủ yếu: đạo Thiên Chúa.

 - Trước đây, cộng hòa Nam Phi có chế độ phân biệt chủng tộc nặng nề bậc nhất thế giới.

 - Kinh tế phát triển không đồng đều, phát triển nhất ở Cộng hòa Nam Phi.

 - Kinh tế Nam Phi:

 • Công nghiệp: các ngành chủ đạo gồm khai thác khoáng sản, luyện kim màu, cơ khí, hóa chất....; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: vàng, uranium, kim cương, crôm, ...;
 • Nông nghiệp: trồng các loại hoa quả cận nhiệt đới, ngô...

2. Luyện tập

Câu 1: Nêu tên các nước ở khu vực Nam Phi.

Gợi ý trả lời

Các nước thuộc khu vực Nam Phi: Ăng-gô-la, Dăm-bi-a, Ma-la-uy, Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na, Dim-ba-bu-ê, Mô-dăm-bích, Xoa-di-len, Lê-xô-thô, CH Nam Phi, Ma-đa-ga-xca.

Câu 2: Thành phần chủng tộc của Nam Phi khác với Bắc Phi và Trung Phi như thế nào?

Gợi ý trả lời

- Thành phần chủng tộc của khu vực Nam Phi đa dạng hơn Bắc Phi và Trung Phi.

 • Bắc Phi: Chủ yếu là người Ả Rập - Béc-be (ơ-rô-pê-ô-it).
 • Trung Phi: Chủ yếu là người Nê-grô-it.
 • Nam Phi: Chủ yếu là người Nê-grô-it, ơ-rô-pê-ô-it, người lai. Riêng Ma-đa-ga-xca là người Man-gat thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.

Câu 3: Nêu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi?

Gợi ý trả lời

 • Dân cư khu vực Nam Phi thuộc chủng tộ Nê-gro-ít, Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và người lai.
 • Phần lớn theo đạo Thiên chúa
 • Các nước ở khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch nhanh (Phát triển nhất là CH Nam Phi)

3. Kết luận

Qua bài học này, các em học sinh cần lưu ý các nội dung chính như sau

 • Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu vực Nam Phi.
 • Những nét khác nhau giữa các khu vực Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi.
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM