Địa lý 7 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài học Địa lý 7 Bài 45 "Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)" giúp các em hoàn thiện kiến thức về sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp cũng như vai trò của to lớn của rừng A-ma-dôn và thực trạng khai thác rừng hiện nay. Đồng thời, bài học này cũng cung cấp kiến thức mới về khối thị trường chung Mec-co-xua.

Địa lý 7 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Công nghiệp

- Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước Trung & Nam Mĩ là sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Lược đồ phân bố công nghiệp Trung và Nam Mĩ

- Gồm 3 khu vực có trình độ phát triển khác nhau:

 • Các nước phát triển mạnh ngành công nghiệp khai khoáng: nằm trong khu vực núi An-đét và eo đất Trung Mĩ (Ac-hen-ti-na)
 • Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la.
 • Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển các ngành sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm.

- Bốn nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực là: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xuê-la.

1.2. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn

- Vai trò của rừng A-ma-dôn:

 • Nguồn dự trữ sinh vật qúi giá.
 • Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.
 • Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.
 • Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

- Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn:

 • Mất cân bằng hệ sinh thái
 • Làm biến đổi khí hậu,…

1.3. Khối thị trường chung Mec-co-xua

- Tổ chức

 • Thành lập năm 1991 gồm 4 quốc gia: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-goay, U-ru-goay. Sau đó kết nạp them Chi-lê, Bô-li-vi-a.

- Mục tiêu của khối

 • Thoát khỏi sự lung đoạn kinh tế của Hoa Kì
 • Tháo gỡ hàng rào hải quan và tang cuwòng trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối.

2. Luyện tập

Câu 1: Hãy phân tích giá trị kinh tế của vùng rừng A-ma-dôn.

Gợi ý trả lời

- A-ma-dôn không chỉ là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá mà còn là vùng tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông ngiệp và giao thông đường sông. Do có:

 • Diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ
 • Là rừng rậm nhiệt đới (nhiều tầng cây, nhiều loại gỗ quý)
 • Mạng lưới sông ngòi rộng lớn và dày đặc
 • Nhiều loại khoáng sản với dự trữ lớn

Câu 2: Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong các siêu đô thị ở Trung và Nam Mĩ?

Gợi ý trả lời

 • Nước xả thải của nhà máy, khu công nghiệp, các siêu đô thị
 • Khí thải từ nhà máy, khu công nghiệp, từ các phương tiện giao thông
 • Chặt phá rừng ô-ma-dôn

3. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các nội dung sau

 • Nắm vững sự phân bố công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.
 • Nắm vững sự khai thác rừng A-ma-zôn của các nước Trung và Nam Mĩ.
 • Hiểu được vai trò kinh tế của khối thị trường chung Mec-cô-xua.
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM