Giải bài tập SGK Vật lý 12 Bài 11: Đặc trưng sinh lý của âm

Hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 12 bài 11 dưới đây sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức các đặc trưng sinh lý của âm. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Vật lý 12 Bài 11: Đặc trưng sinh lý của âm

1. Giải bài 1 trang 59 SGK Vật lý 12

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên cần nắm được các đặc trưng sinh lý của sóng âm.

Hướng dẫn giải

Đặc trưng sinh lí của âm là : độ cao, độ to và âm sắc.

2. Giải bài 2 trang 59 SGK Vật lý 12

Độ cao của âm là gì? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên cần nắm được định nghĩa độ cao của âm, liên hệ với đặc trưng vật lý của âm.

Hướng dẫn giải

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, cho ta cảm giác về sự trầm, bổng của âm. Nó liên quan đến tần số của âm.

3. Giải bài 3 trang 59 SGK Vật lý 12

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên cần nắm được định nghĩa độ to của âm, liên hệ với đặc trưng vật lý của âm.

Hướng dẫn giải

Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, liên quan đến mức cường độ âm.

4. Giải bài 4 trang 59 SGK Vật lý 12

Âm sắc là gì?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên cần nắm được định nghĩa âm sắc.

Hướng dẫn giải

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

5. Giải bài 5 trang 59 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm.

A. Là một đặc trưng vật lí của âm

B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Vừa là đặc trưng vật lí vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. Là tần số của âm.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên cần nắm được định nghĩa độ cao của âm.

Hướng dẫn giải

- Các đặc trưng sinh lý của âm bao gồm: độ cao, độ to và âm sắc

- Chọn đáp án B.

6. Giải bài 6 trang 59 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Âm sắc là gì?

A. Màu sắc của âm.

B. Một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. Một tính chất sinh lí của âm.

D. Một tính chất vật lí của âm.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên cần nắm được định nghĩa âm sắc.

Hướng dẫn giải

- Các đặc trưng sinh lý của âm bao gồm: độ cao, độ to và âm sắc

- Chọn đáp án C.

7. Giải bài 7 trang 59 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với:

A. Cường độ âm

B. Biên độ dao động của âm.

C. Mức cường độ âm

D. Tần số âm.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên cần nắm được định nghĩa độ to của âm.

Hướng dẫn giải

- Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, liên quan đến mức cường độ âm

- Chọn đáp án C.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM