Giải bài tập SGK Vật lý 12 Bài 21: Điện từ trường

Nội dung Hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 12 Bài 21 dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức điện từ trường. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Vật lý 12 Bài 21: Điện từ trường

1. Giải bài 1 trang 111 SGK Vật lý 12

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được định nghĩa điện trường xoáy và mối liên hệ giữa từ trường và điện trường xoáy.

Hướng dẫn giải

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

2. Giải bài 2 trang 111 SGK Vật lý 12

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được định nghĩa điện trường, từ trường và mối liên hệ giữa chúng.

Hướng dẫn giải

Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường.

3. Giải bài 3 trang 111 SGK Vật lý 12

Điện từ trường là gì?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được định nghĩa điện trường, từ trường và điện từ trường.

Hướng dẫn giải

Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

4. Giải bài 4 trang 111 SGK Vật lý 12

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi.

C. Xung quanh một ống dây điện

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được định nghĩa và đặc điểm điện từ trường.

Hướng dẫn giải

- Xung quanh chỗ có tia lửa điện sẽ có điện tích biến thiên nên có điện từ trường.

- Chọn đáp án D.

5. Giải bài 5 trang 111 SGK Vật lý 12

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. có điện trường.

B. có từ trường.

C. có điện từ trường.

D. không có các trường nói trên.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được định nghĩa và đặc điểm điện từ trường.

Hướng dẫn giải

- Trong hộp kín bằng kim loại sẽ không có cả điện trường và từ trường.

- Chọn đáp án D.

6. Giải bài 6 trang 111 SGK Vật lý 12

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ tường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen và chọn đáp án không đúng trong nội dung đó.

Hướng dẫn giải

- Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen.

- Chọn đáp án A.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM