Giải bài tập SGK Vật lý 12 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Nội dung Hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 12 Bài 23 dưới đây sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức về nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Vật lý 12 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

1. Giải bài 1 trang 119 SGK Vật lý 12

Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được các nguyên tắc của việc truyền sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc.

Hướng dẫn giải

Bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến:

- Phải dùng sóng vô tuyến có bước sóng ngắn làm sóng mang để tải các thông tin.

- Phải biến điệu các sóng mang. Tức là phải làm sao cho sóng mang truyền tải được những thông tin có tần số âm.

- Ở nơi thu phải tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần đưa ra loa.

- Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuếch đại chúng bằng các mạch khuếch đại.

2. Giải bài 2 trang 119 SGK Vật lý 12

Sóng mang là gì? Thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được định nghĩa sóng mang và sự biến điệu sóng điện từ cao tần.

Hướng dẫn giải

- Sóng mang là những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin.

- Biến điệu một sóng điện từ cao tần là dùng một bộ phận khác để "trộn" sóng âm tần với sóng mang.

3. Giải bài 3 trang 119 SGK Vật lý 12

Vẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phân trong sơ đồ.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được cấu tạo của máy phát thanh đơn giản, tên gọi và chức năng của các bộ phận cấu thành.

Hướng dẫn giải

- Sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản biểu diễn như hình vẽ.

- Trong đó:

+ Micro (1)

+ Mạch phát sóng điện từ cao tần (2)

+ Mạch biến điệu (3)

+ Mạch khuếch đại (4) 

+ Anten phát (5)

- Tác dụng của các bộ phận:

+ Micro(1): Biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số.

+ Mạch phát sóng điện từ cao tần (2): Tạo ra sóng mang có tần số cao (từ 500kHz đến 900MHz)

+ Mạch biến điệu (3): "trộn" sóng âm tần với sóng mang (biến điệu)

+ Mạch khuếch đại (4): Làm cho sóng mang có năng lượng (biên độ) lớn hơn để nó có thể truyền đi xa.

+ Anten phát (5): Bức xạ sóng điện từ ra không gian.

4. Giải bài 4 trang 119 SGK Vật lý 12

Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được cấu tạo của máy thu thanh đơn giản, tên gọi và chức năng của các bộ phận cấu thành.

Hướng dẫn giải

- Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản, vẽ như hình sau.

- Trong đó:

+ Anten thu (1)

+ Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần (2)

+ Mạch tách sóng (3)

+ Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần (4) 

+ Loa (5)

- Tác dụng của các bộ phận:

+ Anten thu (1): Có thể thu được tất cả các sóng điện từ truyền tới nó

+ Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần (2): Làm cho sóng điện từ cao tần thu được có năng lượng (biên độ) lớn hơn

+ Mạch tách sóng (3): Tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang

+ Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần (4): Làm cho dao động âm tần vừa tách ra có năng lượng (biên độ) lớn hơn

+ Loa (5): Biến dao động điện âm tần thành âm thanh (tái tạo âm thanh)

5. Giải bài 5 trang 119 SGK Vật lý 12

Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?

A. Máy thu thanh

B. Máy thu hình

C. Chiếc điện thoại di động

D. Cái điều khiển ti vi

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được ứng dụng của máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Hướng dẫn giải

- Trong cấu tạo các bộ phận của điện thoại di động có cả máy phát sóng vô tuyến và máy thu sóng vô tuyến.

- Chọn đáp án C.

6. Giải bài 6 trang 119 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường:

A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

B. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được ứng dụng của máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Hướng dẫn giải

- Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường có cả máy phát và máy thu vô tuyến. Chú ý rằng, máy này hoạt động dựa trên hiệu ứng Đôp-le nên nó vừa phát ra sóng điện từ vừa phải thu sóng điện từ phản xạ trở lại

- Chọn đáp án C.

7. Giải bài 7 trang 119 SGK Vật lý 12

Biến điện sóng điện từ là gì?

A. Là biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ

B. Là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

C. Là làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.

D. Là tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được định nghĩa sóng điện từ và sự biến điệu sóng điện từ.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án B.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM