Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Ngữ văn 9 đầy đủ

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em bước đầu tiếp cận về bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. Đồng thời, bài soạn này còn giúp các em trau dồi thêm vốn từ phong phú cho bản thân. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Ngữ văn 9 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 35 SGK Ngữ văn 9 đầy đủ

a. Văn bản trên bàn về vấn đề vai trò của tri thức trong đời sống.

b. Văn bản trên có thể chia làm ba phần:

- Phần 1 là đoạn đầu: Nêu vấn đề: Tri thức là sức mạnh.

- Phần 2 gồm đoạn thứ hai và thứ ba: Đưa ra các dẫn chứng, chứng minh tri thức là sức mạnh trong lĩnh vực kĩ thuật trong cuộc cách mạng ở Việt Nam.

- Phần 3 gồm đoạn 4: Xác định thái độ của mọi người đối với tri thức. Đó là kết câu 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài.

c. Các luận điểm trong bài đều đúng đắn, rõ ràng:

+ "Tri thức là sức mạnh (Bê-cơn). Ai có tri thức người đó được sức mạnh (Lê-nin)".

+ "Tri thức đúng là sức mạnh (trong khoa học kĩ thuật)".

+ "Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng".

+ "Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức".

d. Phép lập luận chủ yếu trong bài này là chứng minh.

e. Bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí khác với bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống:

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống: xuất phát từ thực tế đời sống để rút ra vấn đề mang ý nghĩa tư tưởng, đạo lí.

- Nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lý: làm sáng tỏ, một vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống.

2. Soạn câu 2 trang 36 SGK Ngữ văn 9 đầy đủ

a. Văn bản thời gian là vàng là bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí.

b. Văn bản nghị luận về giá trị của thời gian. Các luận điểm chính:

- "Thời gian là sự sống".

- "Thời gian là thắng lợi".

- "Thời gian là tiền".

- "Thời gian là tri thức".

c. Phép lập luận phân tích và chứng minh:

- Người viết phân tích giá trị thời gian thành các luận điểm riêng rẽ sau đó chứng minh bằng thực tiễn. Mạch triển khai lập luận của bài đơn giản nhưng cô đọng, sáng rõ, chặt chẽ.

Ngày:22/12/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM