Luận văn ThS: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt nam nói chung và Tổng công ty thương mại nói riêng, đề tài chỉ tập chung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của Hapro.

Luận văn ThS: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

1. Mở đầu

1.1 Ý nghĩa chọn đề tài

Tổng công ty Thương mại Hà nội (HAPRO) là một trong những doanh nghiệp lớn của Thủ đô về sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Bên cạnh những thành tựu đạt được do kinh doanh xuất nhập khẩu mang lại, HAPRO cũng gặp phải không ít những khó khăn, hạn chế khi phải cạnh tranh với các công ty lớn trong nước và quốc tế về công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, quản lý hệ thống, đội ngũ quản lý, tính chất pháp lý cũng như là thương hiệu còn chưa đủ mạnh. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu dưới dạng thô nên lợi nhuận thu được lại nhỏ hơn nhiều so với tiềm năng và lợi thế của ngành. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu luận văn với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. 

1.2 Tình hình nghiên cứu

Thời gian qua, đã có một vài đề tài nghiên cứu của một số tác giả về giải pháp để thúc đẩy việc xuất khẩu một số ngành hàng của Tổng công ty thương mại Hà nội. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà nội. Đây là một đề tài đầu tiên nghiên cứu về năng lực canh tranh của Hapro. 

1.3 Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt nam nói chung và Tổng công ty thương mại nói riêng, đề tài chỉ tập chung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của Hapro.

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Trong đề tài này, tác giả sẽ nghiên cứu một số nội dung sau:

 • Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.
 • Vai trò cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
 • Các tiêu chí cơ bản thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Thực trạng năng lực cạnh tranh của Hapro.
 • Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân.
 • Định hướng và giải pháp. 

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn chỉ tập trung chủ yếu vào phân tích năng lực cạnh tranh của Hapro trong lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng chủ lực.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình kinh doanh xuất khẩu tại Tổng công ty Thương mại Hà nội (HAPRO) từ năm 2004 đến nay. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng: Thu thập số liệu, thông tin từ nguồn thông tin thứ cấp, phân tích tổng hợp các báo cáo của Tổng công ty kết hợp với tham khảo thông tin từ sách, báo, internet và phương pháp xử lý dữ liệu thu được thông qua việc đánh giá các chỉ tiêu, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, dự báo.

2. Nội dung

2.1 Khái quát về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

 • Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp

2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội

 • Khái quát về tổng công ty thương mại Hà Nội
 • Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà Nội
 • Những khó khăn tồn tại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Hapro

2.3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội 

 • Mục tiêu và phương hưóng phát triển của Tổng công ty thương mại Hà Nội
 • Một số pháp giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà Nội
 • Một số kiến nghị

3. Kết luận

Qua đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" này, bên cạnh mong muốn sẽ giúp chính bản thân tổng hợp được những kiến thức, kinh nghiệm thực tế đã tích lũy trong những năm qua, tôi cũng mong rằng chuyên đề này sẽ đóng góp một phần nào đó trong việc giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong hoạt động xuất khẩu ở Tổng công ty Thương mại Hà nội để trong thời gian tới Tổng Công ty sẽ có những khởi sắc, đặc biệt đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản theo kịp với tiến trình hội nhập của nền kinh tế thế giới.

4. Tài liệu tham khảo

Ban biên tập Báo điện tử Công Thương (2010), Thách thức xuất khẩu gạo năm 2010, ngày 23/02.

Chu Văn Cấp, Trần Bình Trọng (2002), Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin , NXB chính trị quốc gia.

Công ty INTIMEX ( 2006-2009), Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, http://www.intimexco.com.

Công ty TOCONTAP ( 2007-2009), Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Thanh Hiền (2010), Xuất khẩu nông sản năm 2009 điểm mạnh và còn yếu, Báo kinh tế nông thôn ngày 11/01.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM