Luận văn ThS: Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Luận văn Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam gồm các nội dung được trình như sau: Tổng quan về công nghiệp hỗ trợ, thực trạng công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản, phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam từ kinh nghiệm của Nhật Bản.

Luận văn ThS: Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

1. Mở đầu

1.1  Tính cấp thiết của đề tài

Công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng trong việc giảm giá thành sản xuất từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, lợi nhuận của doanh nghiệp, làm tăng sức cạnh tranh của nền công nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày một gay gắt. Lời phát biểu của đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam năm 2008 trong cuộc họp được tổ chức giữa các nhà đầu tư và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khiến không ít người phải giật mình về thực trạng yếu kém của công nghiệp hỗ trợ - một trong những ngành công nghiệp xương sống và rất quan trọng đối với nền kinh tế các nước nhưng lại không giành được sự quan tâm đầy đủ và thích đáng ở Việt Nam.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Hiện nay công nghiệp hỗ trợ là một chủ đề nóng, được nhắc đến và bàn thảo rất nhiều trong thời gian gần đây, có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ các nước trên thế giới và nghiên cứu sự phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam và một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ nghiên cứu ba ngành công nghiệp hỗ trợ chính: công nghiệp hỗ trợ ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, công nghiệp hỗ trợ dệt may từ cuối những năm 1990 đến nay

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về công nghiệp hỗ trợ 

  • Khái niệm về Công nghiệp hỗ trợ
  • Vai trò và các nhân tố ảnh hƣởng tới công nghiệp hỗ trợ

2.2 Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản 

  • Tổng quan về công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản
  • Công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản trong một số nghành công nghiệp chính
  • Đánh giá về công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản

2.3 Phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam từ kinh nghiệm của Nhật Bản

  • Từ góc độ chính phủ
  • Từ góc độ các ngành công nghiệp
  • Từ phía các doanh nghiệp

3. Kết luận

Từ những kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản, luận văn đƣa ra một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam gồm ba nhóm giải pháp lớn từ góc độ chính phủ, góc độ ngành và góc độ doanh nghiệp. Với những giải pháp và chính sách đồng bộ, trong những năm tới nền công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam sẽ có thể phát triển góp phần làm gia tăng giá trị hàng hóa công nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

4. Tài liệu tham khảo

A "China Price" For Toyota - http://www.businessweek.com/magazine/content/05_08/b3921062.htm

ADBI Working Paper Series – SME in Japan: Surviving the long – term recession

Bài phát biểu của Osamu Tsukahara – JASME trong hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Regional Finance in Recent Period and the way forward ngày 18.01.2008

Bài trình bày của Naohiko Yokoshima về Support program for SME IP activity in Japan trong diễn đàn của WIPO về Sở hữu trí tuệ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 13.09.2007

Báo cáo điều tra xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam - KYOSHIRO ICHIKAWA (Tư vấn Đầu tư Cao cấp,Cục Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản tại Hà nội)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM