Toán 5 Chương 3 Bài: Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài giảng dưới đây do eLib biên soạn và tổng hợp. Bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 3 Bài: Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

1. Tóm tắt lý thuyết

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

  • Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm. Xăng-ti-mét khổi viết tắt là cm3
  • Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3
  • Hình lập phương cạnh 1dm gồm: 10 x 10 x 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm. Ta có:

1dm3 = 1000cm3

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

8dm3 = .....cm3

5,035dm3 = ....cm3

4dm3 8cm3 = ..... cm3

8284cm3 = ..... dm3

7dm3 350cm3 = .....dm3

7dm3 35cm3 = .....dm3

21,022dm3 = ....dm3 ...cm3

5,56dm= ....dm3 ....cm3

Hướng dẫn giải

8dm3 = 8000 cm3

5,035dm3 = 5035 cm3

4dm3 8cm= 4008 cm3

8284cm3 = 8,284 dm3

7dm350cm3 = 7,350 dm3

7dm3 35cm3 = 7,035 dm3

21,022dm3 = 21 dm3 222 cm3

5,56dm3 = 5 dm3 560 cm3

Câu 2: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 12cm, chiều cao 10cm. Tính:

a) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp đó bằng dm2

b) Thể tích hình hộp đó bằng dm3

Hướng dẫn giải

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là

(18 + 12) x 2 = 60 (cm)

Sxq của hình hộp là

60 x 10 = 600 (cm2) hay 6dm2

Stp của hình hộp là:

600 + (18 x 12) x 2 = 1032 (cm2) hay 10,32dm2

Thể tích của hình hộp là

18 x 12 x 10 = 2160 (cm3) hay 2,16dm3

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Có biểu tượng  ban đầu về xăng-ti-mét khối; Đề -xi-met khối.
  • Biết tên gọi, kí hiệu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối,đề-xi-mét khối.
  • Vận dụng  để giải một số bài toán có liên quan đến xăng-ti-mét khối; đề-xi-met khối.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM