Toán 5 Chương 4 Bài: Vận tốc

eLib xin giới thiệu đến các em nội dung bài giảng dưới đây do eLib tổng hợp và biên soạn. Bài học sẽ cung cấp cho các em kiến thức về chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Vận tốc, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 4 Bài: Vận tốc

1. Tóm tắt lý thuyết

Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

                

Bài giải:

Trung bình mỗi giờ tô tô đi được là:

170 : 4 = 42,5 (km)

Đáp số: 42,5km.

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5 km/giờ.

Vậy vận tốc của ô tô là:

170 : 4 = 42,5 (km/giờ)

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

v=S:t

Bài toán 2: Một người chạy được 60m trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.

Bài giải:

Vận tốc chạy của người đó là:

60 : 10 = 6 (m/giây).

Đáp số : 6m/giây.

Lưu ý:

  • Đơn vị vận tốc sẽ tương ứng với đơn vị của quãng đường và thời gian, ví dụ quãng đường có đơn vị đo là km, thời gian có đơn vị là giờ thì vận tốc có đơn vị là km/giờ; quãng đường có đơn vị đo là m, thời gian có đơn vị là phút thì vận tốc có đơn vị là m/phút; …
  • Đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau.

Ví dụ: Quãng đường có đơn vị là ki-lô-mét, thời gian có đơn vị là giây, đề bài yêu cầu tìm vận tốc có đơn vị là m/giây thì ta phải đổi quãng đường về đơn vị là mét rồi sau đó mới tính vận tốc theo quy tắc đã học.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 102km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Hướng dẫn giải

Vận tốc của người đi xe máy là:

102 : 3 = 34 (km/giờ)

Đáp số: 34 km/giờ.

Câu 2: Một người chạy được 450m trong 1 phút 15 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị m/giây.

Hướng dẫn giải

Đổi: 1 phút 15 giây = 75 giây

Vận tốc chạy của người đó là:

450 : 75 = 6 (m/giây)

Đáp số: 6 m/giây.

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị vận tốc.
  • Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM