Toán 5 Chương 4 Bài: Chia số đo thời gian cho một số

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài giảng dưới đây do eLib biên soạn và tổng hợp. Bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Chia số đo thời gian cho một số, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 4 Bài: Chia số đo thời gian cho một số

1. Tóm tắt lý thuyết

Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu?

Ta phải thực hiện phép chia:

42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy:  42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây.

Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu?

Ta phải thực hiện phép chia:

7 giờ 40 phút : 4 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính 

a) 52 phút 28 giây : 4

b) 7 giờ 15 phút : 5

Hướng dẫn giải

a)

b)

Câu 2: Một người thợ làm việc từ lúc 8 giờ đến 11 giờ 45 phút và làm được 4 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Người đó làm 3 dụng cụ hết số thời gian là:

11 giờ 45 phút - 8 giờ = 3 giờ 45 phút

Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là:

3 giờ 45 phút : 4 = 56,25 phút

Đáp số: 56,25 phút

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Biết thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số.
  • Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM