Toán 5 Chương 3 Bài: Luyện tập về tính diện tích

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài giảng dưới đây do eLib biên soạn và tổng hợp. Bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Luyện tập về tính diện tích, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 3 Bài: Luyện tập về tính diện tích

1. Tóm tắt lý thuyết

Ví dụ 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Ta có thể thực hiện như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

b) Tính diện tích mảnh đất

Độ dài cạnh DC là:

25 + 20 + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

70 x 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:

20 x 20 x 2 = 800  (m2)

Diện tích mảnh đất là:

2807 + 800 = 3607 (m2)

Ví dụ 2: Một mảnh đất có hình dạng như hình sau:

Để tính diện tích mảnh đất đó ta có thể làm như sau:

a) Nối hai điểm A và D khi đó mảnh đất chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giải sử ta được số liệu như sau:

BC = 30m

AD = 55m

BM = 22m

EN = 27m.

c) Tính

Diện tích hình thang ABDC là:

\(\dfrac{(55+30) \rm {x} \,\,22}{2}=935 \rm {m}^2\)

Diện tích tam giác AED là:

\(\dfrac{55\rm {x} \,\,27}{2}=742,5 \rm {m}^2\)

Diện tích mảnh đất là:

\(935+742,5=1677,5 \rm {m}^2\)

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Hình ABCDE gồm một hình thang ABCD và hình tam giác ADE có các kích thước như hình vẽ.

a) Tính diện tích hình thang ABCD.

b)Tính diện tích hình tam giác ADE.

c) Tính diện tích hình ABCDE.

Hướng dẫn giải

a) Diện tích hình thang ABCD là

\(\frac{{(14 + 58)\,\,\rm{x}\,\,28}}{2} = 1008(c{m^2})\)

b) Diện tích hình tham giác ADE

 \(\frac{{58\,\,\rm{x}\,\,25}}{2} = 725(c{m^2})\)

c) Diện tích hình ABCDE

1008 + 725 = 1733 (cm2)

Câu 2: Tính diện tích phần tô màu ở hình.

Hướng dẫn giải

Diện tích phần tô màu bằng diện tích \(\frac{1}{4}\) hình tròn trừ đi diện tích nửa hình vuông.

Diện tích \(\frac{1}{4}\) hình tròn bán kính AB bằng 6cm là:

\(\frac{{6\,\,\rm{x}\,\,6\,\,\rm{x}\,\,3.14}}{4} = 9*3.14 = 28.26\) (cm2)

Diện tích nửa hình vuông cạnh AB bằng 6cm là

28.26 - 18 = 10.26 (cm2)

Diện tích phần tô màu là

28.26 - 10.26 = 18 (cm2)

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Cúng  cố về  cách tính diện tích một số hình.
  • Vận dụng  tính diện  tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM