Toán 5 Chương 3 Bài: Mét khối

eLib xin giới thiệu đến các em nội dung bài giảng dưới đây do eLib tổng hợp và biên soạn. Bài học sẽ cung cấp cho các em kiến thức về chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Mét khối, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 3 Bài: Mét khối

1. Tóm tắt lý thuyết

Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

  • Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.
  • Mét khối viết tắt là m3.
  • Hình lập phương cạnh 1m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

Ta có:

1m3 = 1000dm3 

1m3 = 1 000 000 cm3 (= 100 x 100 x 100)

Nhận xét:

  • Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
  • Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\dfrac{1}{{1000}}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

8m3 =  .... dm3 

7,103m3 = ....dm3

1,7m3 = .....dm3

9428 dm3 = .....m3

8m3 680dm3 = ....m3

9m3 68dm3 = ....m3

Hướng dẫn giải

8m3 =  8000 dm3 

7,103m3 = 7103 dm3

1,7m3 = 1700 dm3

9428 dm3 = 9,428 m3

8m3 680dm3 = 8,680 m3

8m3 68dm3 = 8,068 m3

Câu 2: 

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1cm3;    5,216m3;    13,8m3;     0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3;     1,969dm3;    \(\displaystyle {1 \over 4}\) m3;      19,54 m3.

Hướng dẫn giải

a)

1cm3 = \(\displaystyle {1 \over {1000}}\)dm3 = 0,001dm3

5,216m3 = 5216dm3 (Vì 5,216 × 1000 = 5216) ; 

13,8m3 = 13800dm3 (Vì 13,8 × 1000 = 13800); 

0,22m3 = 220dm3  (Vì 0,22 × 1000 = 220) ;

b)

1dm3 = 1000cm3;                     

1,969dm3 = 1969cm3 (Vì 1,969 × 1000 = 1969);

\(\displaystyle{1 \over 4}\)m3 = 250 000cm3  (Vì \(\displaystyle{1 \over 4}\) × 1 000 000 = 250 000) ;

19,54m3 = 19 540 000cm3  (Vì 19,54 × 1 000 000 = 19 540 000).

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Biết tên gọi, độ lớn, kí hiệu của đơn vị đo thể tích mét khối.
  • Biết mối quan hệ giữa mét khối với các đơn vị đề-xi-mét khối-xăng-ti-mét khối
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM