Toán 5 Chương 4 Bài: Trừ số đo thời gian

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài giảng dưới đây do eLib biên soạn và tổng hợp. Bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Trừ số đo thời gian, cùng với các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng hiểu bài hơn.

Toán 5 Chương 4 Bài: Trừ số đo thời gian

1. Tóm tắt lý thuyết

Ví dụ 1: Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian?

Ta phải thực hiện phép trừ: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút.

Ví dụ 2: Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây. Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây?

Ta phải thực hiện phép trừ:

3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = 35 giây.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính:

a) 9 giờ 45 phút - 3 giờ 12 phút

b) 14 phút 15 giây - 8 phút 39 giây

Hướng dẫn giải

Câu a:

Câu b:

Câu 2: Một người đi từ A lúc 7 giờ 45 phút và đến B lúc 9 giờ. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Thời gian đi:           từ 7 giờ 45 phút đến 9 giờ

Thời gian nghỉ:       15 phút

Tổng thời gian:        ? giờ ? phút

Giải

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

9 giờ - 7 giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ

Đáp số: 1 giờ

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Biết thực hiện phếp trừ số đo thời gian.
  • Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM