Giải bài tập SGK Địa lí 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và củng cố kiến thức về môi trường và sự phát triển bền vững, eLib.vn xin giới thiệu đến các em nội dung hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lí 10 Bài 42. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. 

Giải bài tập SGK Địa lí 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

1. Giải bài 1 trang 163 SGK Địa lí 10

Thế nào là phát triển bền vững?

Phương pháp giải

Cần biết tổng hợp kiến thức trong bài để trình bày khái niệm phát triển bền vững: sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu trong hiện tại mà không xâm phạm đến khả năng làm thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Gợi ý trả lời

Phát triển bền vững là phát triển để thỏa mãn các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai. Phát triển bền vững hướng tới sự cân bằng giữa các mặt kinh tế - xã hội và môi trường.

2. Giải bài 2 trang 163 SGK Địa lí 10

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lục chung của các quốc gia và toàn thể loài người?

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm môi trường là 1 thế thống nhất, vấn đề môi trường có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia để giải thích tạo sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lục chung của các quốc gia và toàn thể loài người.

Gợi ý trả lời

Do:

- Môi trường là 1 thế thống nhất không thể chia cắt được.

- Các vấn đề môi trường nhìn chung đều có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia như hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ô dôn, mưa axit, ô nhiễm nguồn nước sông, hiển...

Vì vậy, việc giải quyết vấn đồ môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người.

3. Giải bài 3 trang 163 SGK Địa lí 10

Các nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt kinh tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường?

Phương pháp giải

Cần nắm rõ đặc điểm về thực trạng, nguyên nhân hậu quả về môi trường để chỉ ra những khó khăn về mặt kinh tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển.

Gợi ý trả lời

Các nước đang phát triển gặp rất nhiều khó khăn gì về mặt kinh tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường:

- Các nước đang phát triển phần lớn là các nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế- xã hội. Vì thế, việc khai thác các tài nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế ở nhiều nước.

- Ba phần tư dân số thế giới sống ở các nước đang phát triển, tỉ lệ gia tăng dân số nhanh đã gây sức ép lớn đến tài nguyên và môi trường (làm tăng quy mô và tốc độ khai thác tài nguyên như đất, nước, sinh vật.., đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về môi trường).

- Tình trạng chậm phát triển, thiếu vốn, thiếu công nghệ, lao đông có trình dộ chuyên môn. Chính vì vậy, nhiều nước đang phát triển đã phải tăng cường khai thác khoáng sản xuất. Các công ty xuyên quốc gia lợi dụng những khó khăn về kinh tế của các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên, chuyển giao kho học công nhệ lạc hậu, có thể nói các nước đang phát triển là “bãi rác” của các nước phát triển.

- Nông nghiệp còn tiến hành theo lối quảng canh, nên ờ các nước nhiệt đới còn phổ biến tình trạng đốt nương làm rấy phá rừng để lấy đất canh tác. Việc theo đuổi mục tiêu tự túc lương thực bằng mọi giá đã làm cho hàng triệu ha đất rừng bị mất đi, nhường chỗ cho các đồi núi trọc,...

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM