Giải bài tập SGK Toán 7 Bài 2: Góc

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Góc sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 6 Tập hai.

Giải bài tập SGK Toán 7 Bài 2: Góc

1. Giải bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc \(Ox, Oy\) là ..... Điểm \(O\) là....  Hai tia \(Ox, Oy\) là...

b) Góc \(RST\) có đỉnh là ....., có hai cạnh là ....

c) Góc bẹt là ...

Phương pháp giải

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. 

Hướng dẫn giải

Câu a

Hình gồm hai tia chung gốc \(Ox, Oy\) là góc \(xOy.\) Điểm \(O\) là đỉnh của góc \(xOy.\)  Hai tia \(Ox, Oy\) là hai cạnh của góc.  

Câu b

Góc \(RST\) có đỉnh là \(S;\) có cạnh là  \(SR\) và \(ST.\)

Câu c

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

2. Giải bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Phương pháp giải

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 8 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Phương pháp giải

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Hướng dẫn giải

Góc \(BAC,\) kí hiệu \(\widehat{BAC}\)

Góc \(CAD,\) Kí hiệu \(\widehat{CAD}\)

Góc \(BAD,\) kí hiệu \(\widehat{BAD}\)

Có tất cả 3 góc.

4. Giải bài 9 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia \(Oy, Oz\) không đối nhau, điểm \(A\) nằm trong góc \(yOz\) nếu tia \(OA\) nằm giữa hai tia...

Phương pháp giải

Khi hai tia \(Ox, Oy\) không đối nhau, điểm \(M\) là điểm nằm bên trong góc \(xOy\) nếu tia \(OM\) nằm giữa \(Ox\) và \(Oy.\) 

Khi đó ta còn nói: Tia \(OM\) nằm trong góc \(xOy.\)

Hướng dẫn giải

Khi hai tia \(Oy, Oz\) không đối nhau, điểm \(A\) nằm trong góc \(yOz\) nếu tia \(OA\) nằm giữa hai tia \(Oy, Oz.\) 

5. Giải bài 10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C.

Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả 3 góc BAC, ACB,CBA.

Phương pháp giải

Xác định phần mặt phẳng bên trong cả ba góc \(ABC,BAC, ACB\) rồi gạch chéo phần đó.

Hướng dẫn giải

- Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc \(BAC\)

- Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc \(ACB\)

- Gạch phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc \(ABC\)

Suy ra phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc \(BAC, ACB, CBA\) là phần chung của 3 phần trên và là phần trong của tam giác \(ABC.\) 

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM