Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Cộng hai số nguyên cùng dấu sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 6 Tập một.

Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

1. Giải bài 23 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

 Tính:

a) \(2763 + 152\);          b) \((-7) + (-14)\);      c) \((-35) + (-9)\).

Phương pháp giải

Quy tắc:

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả. 

Hướng dẫn giải

Câu a

\( 2763 + 152 = 2915\)         

Câu b

\((-7) + (-14) = - (7 + 14) =  - 21\)

Câu c

\( (-35) + (-9) = - (35 + 9) =  - 44.\) 

2. Giải bài 24 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Tính:

a) \((-5) + (-248) \)             

b) \(17 + |-33|\) ;              

c) \(|-37| + |15| \)

Phương pháp giải

Sử dụng: 

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả. 

Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên âm là số đối của nó (chính là 1 số nguyên dương)

Hướng dẫn giải

Câu a

\((-5) + (-248)\) \(= - (5 + 248) = -253\). 

Câu b

Ta có: \(|–33| = 33\)

Do đó: \(17 + |-33|  = 17 + 33 = 50\).

Câu c

Ta có: \(|–37| = 37; |15| = 15\)

Do đó: \( |-37| + |15| = 37 + 15 = 52 \).  

3. Giải bài 25 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

a)\( (-2) + (-5)\) \(\square\) \((-5)\);                     

b) \((-10) \) \(\square\) \((-3) + (-8)\).

Phương pháp giải

Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

+ So sánh hai số nguyên âm: Số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó lớn hơn.

Hướng dẫn giải

Câu a

\( (-2) + (-5) = -(2+5) = -7\) 

So sánh \(-7\) và \(-5\). Ta có: \(|–7| = 7; |–5| = 5,\) mà \(7 > 5\) nên \(-7 < -5\)

Suy ra  \( (-2) + (-5) < -5\);                         

Câu b

\((-3) + (-8)\) = \(-(3+8) = -11\)

So sánh \(-10\) và \(-11\). Ta có: \(|–10| = 10; |–11| = 11,\) mà \(10<11\) nên \(-10 > -11\) 

Suy ra \( -10 > (-3) + (-8)\)

4. Giải bài 26 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là \( - {5^0}C\). Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm \({7^0}C\) ?

Phương pháp giải

Ta đưa về cộng hai số nguyên âm.

Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ giảm đi \({7^0}C\) có nghĩa là tăng thêm \({-7^0}C\). 

Vậy nếu giảm đi \({7^0}C\) thì nhiệt độ phòng ướp lạnh là:

\( (-5) + (-7) = - (\left | -5 \right |+ \left | -7 \right |)\)\(\, = - (5 + 7) = -12^0C\)

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM